چرا اهل سنت و جماعت در دین اسلام بعد از خواندن سوره مبارکه فاتحه ، آمین می گویند و آن را سنت قرار داده اند؟

درسنامه کلام تحلیلی، انتشارات مختومقلی فراغی: مولف محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد

چرا اهل سنت و جماعت در دین اسلام بعد از خواندن سوره مبارکه فاتحه ، آمین می گویند و آن را سنت قرار داده اند؟

هر مسلمانی در بارگاه راز و نیاز ،بعد از حمد و ثنای آن بی نیاز طلب هدایت و دوری گزیدن از گمراهی ها را در همه حال از خداوند خواستار هستند و در پایان آمین می گویند.

معنای آمین چیست؟

مفسرین جهان اسلام  آن را به معنای بار الها اجابت کن دعای ما را معنی نموده اند.

1202 پاسخ
 1. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  دعا برای دیگران،خواستن برای همه است.

  پاسخ
 2. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درجهان پدیده ای نیست که همگانی نباشد،اگر از آسمان باران ببارد،فقط برای مردم دهقان سودمند نیست،پیامد آن آنگونه که مسلم است،نه تنها انسان ها را دربر می گیرد بلکه همه موجودات چه در دریا و خشکی از رحمت خداوند بهره مند می شوند،بارها گفته ام و دوباره گویم درجهان موجودی نیست که از رحمت خداوند گسیخته باشد،بارحمانیت خداوند برای همه رحمانی است.

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   رحمانیت خداوند برای همه رحمانی است.

   پاسخ
 3. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  آیا جمله ذیل صحیح است؟
  ((همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند))
  توضیح اول؛
  براساس تئوری ۱واعداد،ما نمی توانیم همه اعداد را بشماریم اما می دانیم بی شمار عدد وجود دارد،جهان ،علوم ،اعداد وهرآنچیزی که وجود داردتعریف نشده است،در سخن واحد نمی گنجد.انسان ها هرقدر درمسیر دانایی گام بردارند با مجهولات بیشتری مواجه هستندو خواهند بود،عالم مجهول،جاهل معلوم.

  پاسخ
 4. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  از بعد عرفانی،علم بندگان خداوند به علم خداوند احاطه نخواهد داشت، علم علما تهمت است به خداوند،علم علما به علم اونرسد.

  پاسخ
 5. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  به هرچیز می توان معنا بخشید،اما هیچ چیز نمی تواند بی معنی باشد.

  پاسخ
 6. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اگر درجهان اسلام امنیت اقتصادی،فرهنگی وسیاسی برای همه اقشار آن فراهم شود،و برخوردار گردند،انسان های بزرگ درهمه علوم ظهور خواهند نمود،آرزو می کنم تا اتفاق بیافتد،می نویسم تا تحقق یابد،می گویم تا عملی شود،بیان می کنم تا ببینیم وببینند.

  پاسخ
 7. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درجهان،بی معنی معنا ندارد.قاعده
  توضیح اول؛
  هیچ چیز بی معنی وجود ندارد،حتی تصورات عینی وذهنی.
  توضیح دوم؛
  هیچ چیز بی معنی نیست،هر چند واژه ،هیچ بی معنی است.درجهان .هیچ وجود ندارد.مانند اینکه بگوئیم تا وجود داشته باشد،هر چیز که گفته شود، اگر اتفاق هم نیافتد وجود ذهنی تحقق می یابد.

  پاسخ
 8. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان تحلیلی؛
  فیه مافیه،به چه معناست؟
  درآن است،آنچه که درآن است،مراد از آن انسان می باشد.
  توضیح اول؛
  حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی(رضی الله عنه ورضوا عنه)معتقد است؛در نهاد انسان ها همه چیز سرشته شده است،انسان نسخه ای کامل از جمال و جلال الهی درتاریخ آفرینش است.

  پاسخ
 9. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  go is goinig
  ترجمه اول؛
  رفتن درحال رفتن است.
  ترجمه دوم؛
  همه چیز درحال حرکت است.
  توضیح ترجمه ها و جمله انگلیسی که به زبان انگلیسی بیان نمودم ونوشتم؛
  حرکت درجهان در فضای خمیده صراحت دارد،حرکت دایره ای از نظرعلم فیزیک وفلاسفه، بی نقص ترین حرکت است،حرکت قانونی جهان شمول است که درهمه جهان به صورت دایره ای اتفاق می افتد،حتی اعداد که بنیاد علم ریاضی است درفضای خمیده صراحت دارد،حرکت انسان ها برروی زمین ناشی از فعل وانفعالاتی است که درناحیه لگن به صورت مفصل های دورانی نمود دارد وما می توانیم آن را بارها و بارها امتحان کنیم،حتی ماهواره ها و همه اجرام سماوی وقتی درمدار قرار می گیرند،ازحرکت دایره ای پیروی می کنند،فلسفه حرکت درهمه علوم و مکاتب ،دایره وار است،بنیادی ترین بحث از نظر فلسفی درباره علوم آغاز آن پایان، وپایان آن آغازاست،درعلم عرفان الهی اسلامی ،چنین گفته شده است،به خود آیید، خدا درشماآییدویا در شما آید،قال الله تعالی؛

  ((برشماست خود را بشناسید))شناخت همه شناخت ها از خود شروع می شود،با سوال ها وپاسخ ها،درنهایت همه سوال ها را انسان ازخود می پرسد وبه خود پاسخ می دهد،از خود پرسش می کندو درخود می جوید،هر انسان آزاد اندیشی عرفان را در وجود خود می یابد،شناخت انسان وجهان از حرکت دورانی پیروی می کند،انسان با سوال این حرکت را آغاز می کند،دوباره درحرکت دایره ای پاسخ ها را درخود می یابد،به راستی که فلاسفه بسیار نیک گفته اند؛انسان بزرگترین فلسفه است،

  پاسخ
 10. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  به همه انسان ها،فرصت اشتباه کردن ویا اشتباه نمودن بدهید،بارها گفته ام و دوباره گویم؛
  ما انسان ها با اشتباه انسان هستیم،تازمانی که اشتباه نکنیم،چیزی یاد نمی گیریم، همه پیشرفت های بشری براساس آزمون و خطا بوده است،براساس آزمون هایی که میزان خطا های علمی وبشری را فوق العاده کاهش داده است،نتیجه آن پیشرفت های چشمگیر بشری را را سبب شده است که بشر درهمه زمینه آنها را کشف و بدست آورده است.

  پاسخ
 11. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری ،انتشارات مختومقلی فراغی:
  بخیلچیلق دا گورم یوق،بخیل دا گورم.
  ترجمه :
  حسادت زیبا نیست،وحسود زیبایی ندارد.
  توضیح اول:
  حسادت و اوصاف مذموم در همه ادیان وملل پسندیده نیست،
  توضیح دوم:
  خیر ونیکی را برای دیگران خواستن وطلب آن از خداوند توفیق بزرگی برای از بین بردن حسادت در هر وجودی می باشد.
  توضیح سوم:
  قال الله تعالی:
  از شر هر حسادت کننده ای که حسادت می ورزد ،به خدا پناه ببرید.

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   بخیلچیلیق دا گورمک یوق،بخیل دا گورم:
   ترجمه:
   حسادت زیبا نیست،وحسود زیبایی ندارد.

   پاسخ
 12. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی:
  عرفان تجربه شخصی نیست،شناخت تجربی است.

  پاسخ
 13. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی:
  شناخت با تجربه بدست می آید،لذا هر شناختی براساس تجربه وقوع می یابد.

  پاسخ
 14. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری ،انتشارات مختومقلی فراغی:
  چشمه آب حیات که عرفای بزرگ گفتند چیست؟وبه چه معناست؟
  مراد از چشمه آب حیات علم وحکمت می باشد،خداوند به هر کس علم وحکمت ببخشد،به او زندگی جاوید داده است.
  توضیح اول:
  آب در عرفان الهی اسلامی به معنای معرفت است.

  پاسخ
 15. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی:
  چشمه آب حیات کجاست؟
  هر انسان آزاد اندیشی آن را دروجود خود می یابد.
  توضیح اول:
  به اخلاق الهی آراسته گردی،علم او تورا الهی است،دیده بیننده شودو بیننده دیده گردد.

  پاسخ
 16. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی:
  بسیاری می پرسند خداوند را کجا بخواهیم؟خداوند کجاست؟
  در هر چیز نشانه ای از او هست،در هرچیزی حضور دارد،ما برای او هستیم ،او برای ماست.به خود آییم به سوی خدا آییم.خدا به سوی ما آید.

  پاسخ
 17. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی:
  دیده بیننده شود وبیننده دیده به چه معناست؟
  تو او باشی او با تو می شود،او با تو شود تو او می شوی،در چشم تو همه او می آید.

  پاسخ
 18. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی:
  دوست دارم به دختر پرستاری که عاشقش بودم عاشقانه بنویسم تا یادگاردلدادگان برای آیندگان باشد،او خداوندی بود که مرا به خداوند سپرد،خداوند خودش با خودش می بازد ،خودش با خودش می گوید،خود می گوید وخود می شنودمن وما بهانه ایم،
  بار الها در او چه بود که درمن نبود،در من چه بود که در او نبود،در او چه دیده ای که درمن ندیدی،در من چه دیدی که در او ندیدی.
  بارالها تو خود عاشق ومعشوقی، دوست تویی ودوستی از تو بود من وما دراین چه بود،مارا به خود بدار، جز خود ما را مدار.

  پاسخ
 19. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  جملات ذیل از وارستگان کبیر جهان اسلام بود:
  ((خداوند خودش با خودش می بازد،خودش با خودش می گویدخود می گوید وخود می شنود من وما بهانه ایم))

  پاسخ
 20. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی:
  جمال عاشقانه ،کمال عارفانه بود،توخود را ببین در این کار چندی….
  توضیح اول:
  عرفان عاشقانه مشاهده جمال الهی درهرچیزی بود،عرفان زاهدانه مطالعه حکمت الهی درهرچیزی که می بینم،آیات حق ما را به حق می دارد.

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   توضیح اول؛
   عرفان عاشقانه مشاهده جمال الهی درهرچیزی بود،عرفان زاهدانه مطالعه حکمت الهی درهرچیزی که بود.

   پاسخ
 21. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  خداوند خود را درخود یکبار می بیند تا دوئیت نباشد.اگر دوبار واحد باشد جهان نباشد وچیزی با آن نباشد.

  پاسخ
 22. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی:
  پارسی،زبان پارسایان است.
  توضیح اول:
  جهان انسان وار بود،آن را ببین خود را درآن نبین.

  پاسخ
 23. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری ،انتشارت مختومقلی فراغی:
  انسان در ادب بود،اما انسانیت هرگز آداب نشد.

  پاسخ
 24. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دوستان فرمودند چطور می توانیم با متون اول زبان فارسی وجهان اسلام ارتباط برقرار کنیم،در جواب گفتم،پارسی زبان پارسایان است،هر آنکس خواهدپارسی فهم کند ،پارسا باشد،پارسی بزیدو پارسا بمیرد،زیبا گویان فارسی(شاعران آسمانی) مرغان آسمانی بودند،که در باغ ملکوت آشیان داشتند،

  پاسخ
 25. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  پندهای پیران دانای ترکمن؛
  شاگرد اوزر دمسا،ایش یاتر.
  ترجمه؛
  شاگرد فزون نباشد،کار خوابد.
  توضیح اول؛
  جهان و همه امور آن به سوی کمال می رود،هرکس از کمال باز بماند ناقص است.

  پاسخ
 26. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  انسان با کمال ،با خداست.

  پاسخ
 27. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  زمانی که دانشجو بودم عاشق دختر پرستاری بودم عشق او در دلم چندان بود بیمار ش شده بودم،آنگونه که اگر زمین و آسمان را به من دهند،آن را نخواهم داد ناگهان صدایی از محراب درونم آمد گفت با او شوی یا با ما می شوی گفتم تورا گویم جز تو نگویم آتش عشق همه وجودم را گرفت اما عشق آن دخترهنوز در وجودم همه وجودم را به آتش می کشدآتش عشق وجودالهی را خودش خودش راهرروز به آتش می کشد.
  خودسوزی و خودسازی
  ازخودبه خودسازی
  نغمه از عشق باشد
  عاشقی ازاوباشد

  پاسخ
 28. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  درعشق گناهکار شدم.

  پاسخ
 29. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دوستی برایم چنین گفت؛هَل مِن مَزید؟
  در جواب گفتم،زیاد زیاد است.

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   هَل مِن مَزید به چه معناست؟
   آیا زیادتی هست؟

   پاسخ
 30. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  عشق بیماری است.
  توضیح اول؛
  عشق خودبینی را می زداید،خودبینی آفت جان است،
  توضیح دوم؛
  عشق دردی بود که خود درمان بود.
  توضیح سوم؛
  درعلم پزشکی از بیماری برای بیماری واکسن تولید می کنند.
  توضیح چهارم؛
  عشق خودرا خوار کردن است.

  پاسخ
 31. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فرآغی؛
  عشق آفت جان بود که راحت جان شد.

  پاسخ
 32. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دوستی برایم چنین گفت؛استادت را دوست می داری یا حقیقت را؟
  در جواب گفتم؛استادم را برای حقیقت دوست می دارم.

  پاسخ
 33. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  پروتاگراس راست می گفت یا سقراط؟
  پروتاگراس ندانسته راست می گفت،حقیقت درباطن دست نیافتنی بود.

  پاسخ
 34. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  علم بهتر است؟یا ثروت؟
  هرچیزی در جای خود بهترین است.

  پاسخ
 35. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فرآغی؛
  دانایی چیست؟
  انسانی که می اندیشد،آن را می فهمد.

  پاسخ
 36. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  حکمت چیست؟
  آنچنان پیداست نمی توان آن راندید،آنچنان پنهان است نمی توان آن را یافت.

  پاسخ
 37. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  پبرندهای پیران دانای ترکمن:
  بولوت یاغمر،بویرق یاغر.
  ترجمه:
  ابر نبارد،امر ببارد.
  توضیح اول:
  اگر خدا خواهد خواهد شد،خدا نخواهد نخواهد شد.

  پاسخ
 38. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی:
  هر کسی گنج جوید،گنج خود نجوید.
  توضیح اول:
  معنی این جمله در جمله است،تو معنی جمله ای.

  پاسخ
 39. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه سیاست،انتشارات مختومقلی فراغی:
  قانون می تواند نجات بخش باشد،همزمان جنایت کار.

  پاسخ
 40. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی:
  رقص چیست؟
  حرکات موزون را رقص گویند.

  پاسخ
 41. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارت مختومقلی فراغی:
  نغمه چیست؟
  بیان موزون را نغمه گویند.

  پاسخ
 42. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری ،انتشارات مختومقلی فراغی:
  عاشق همه معشوق کسی نیست،معشوق همه عاشق کسی نیست،خودش عاشق خودش است،عاشق ومعشوق یکیست.

  پاسخ
 43. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارت مختومقلی فراغی:
  هیچ انسانی خوب یا بد به دنیا نمی آید،ما انسان هستیم که باعث می شویم ،افرادی خوب یا بد می شوند.

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   هیچ انسانی خوب یا بد به دنیا نمی آید،ما انسان ها هستیم که باعث می شویم ،افرادی خوب یا بد می شوند.

   پاسخ
 44. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی:
  عشق چیست؟جهان چیست؟انسان چیست؟علوم چیست؟
  درک نکردنشان درک کردنی است.
  توضیح اول:
  جهان وهر آن چیزی که می بینیم سوالاتی هستند که برای همیشه جای سوال می باشند؟علم با سوال آغاز می شود،آغاز آن پایان ،پایان آن آغاز است.

  پاسخ
 45. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارت مختومقلی فراغی:
  فلسفه چیست؟
  علمی است که با آن هرروز جهانی دیگر می بینیم.

  پاسخ
 46. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارت مختومقلی فراغی:
  دوستی برایم چنین گفت :عرفا وفلاسفه الهی اسلامی چگونه یافتی؟
  درجواب گفتم:آنان جملاتی دارند ،اگر درآن فرو روی تا ابد ازخواب حیرت بیدار نخواهی شد.
  توضیح اول:
  درجهان بیهوده نیست،قاعده.
  آیا آفرینش در پیشگاه حق تعالی نهایت دارد؟ضرورت هر آفرینشی در نزد آفریننده چه بوده است؟
  توضیح دوم:
  عظمت این جملات را اندیشمندان واقعی می دانند،قدر زر را زرگر داند،قدر گوهر را گوهری.

  پاسخ
 47. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه کلام تحلیلی،انتشارات مختومقلی فراغی:
  چرا رسول الله (صلی الله علیه وسلم)چنین فرمودند،
  مدادالعلما افضل من دماء شهدا:
  ترجمه:
  قلم دانشمند بالاتر از خون شهید است.
  توضیح اول:
  جنگ بین گروه ها وملت ها از جهل ،خودبینی وخودخواهی است،اما دانشمند با قلم واندیشه باعث تعالی انسان ها وجوامع می شود،انسان های متمدن کمتر وارد جنگ ونزاع می شوند،هر چند جوامع بدون جنگ و اختلاف نخواهند بود.
  توضیح دوم:
  علم بدون شمسیر می کشد،بدون جنگ پیروز می شود،
  توضیح سوم:
  علم رحمت خداوند است وهمه جا را فرا گرفته است.رحمت خداوند با قلم دانشمند جاری می شود وجهانی از آن لبریز می شود.

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   توضیح دوم:
   علم بدون شمشیر می کشد،بدون شمشیر پیروز می شود،بدون شمشیر حکومت می کند.

   پاسخ
 48. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی:
  چیستی هر موجودی قابل درک نیست.

  پاسخ
 49. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه کلام تحلیلی،انتشارات مختومقلی فراغی:
  دوستی برایم چنین گفت:شنیدم حضرتعالی به نظریه وحدت ادیان قائل هستید؟
  درجواب گفتم:دین از حضرت آدم (علیه السلام)تا حضرت خاتم یکی بوده است.
  قال الله تعالی:
  آنچه برتو وبر پیشینیان نازل فرمودیم ایمان بیاورید.

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   قال الله تعالی:
   والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالاخره هم یوقنون(سوره بقره ،آیه 4
   )
   توضیح اول:
   این آیه به همه مومنان درهمه ادیان نازل شده است.

   پاسخ
 50. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی.
  جهان زبی جایی پر نشود،به سخنی لبریز گردد.
  توضیح اول:
  جهان لاحد ولاتحصی است،اما هر انسانی کاری ناپسند وزشت انجام دهد جهان به او بسیار تنگ خواهد شد چندانکه نفس او را در حال گرفتن باشد،اما انسانی که از خود برای دیگران از خود بگذرد خود او درخود نگنجد انسانی که درخود نگنجد ،جهان در او گنجد اما درجهان نگنجد.

  پاسخ
 51. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی:
  اگر خداوند بخواهد به کسی علم بیاموزد ،هم علم می آموزد هم عمل.

  پاسخ
 52. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی:
  نظریه علم وثروت:
  اساسی ترین بحث در این نظریه انسانی که به علم خدمت کند فقیر نمی ماند،علم ثروتی است که زوال ندارد.
  توضیح اول:
  اگر علم ثروت باشد،ثروت نیز با علم بدست می آید.
  توضیح دوم:
  بزرگان وحکمای جهان اسلام چنین گفته اند:
  علم ثروتی است که پایان ندارد.

  پاسخ
 53. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری انتشارات،مختومقلی فراغی.
  آیدمق بیلن دالدیر ،ادمگ بیلن دیر.
  ترجمه:
  باگفتن نشود،با انجام می شود.
  توضیح اول:
  گفتن نیز انجام است.

  پاسخ
 54. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی.
  وجود بی نهایت است،درماهیت محدود می شود ،ودرک ما از ماهیت نامحدود.
  توضیح اول:
  وجود تعین است در هر تعینی نامتعین است.

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   وجود تعین است ،هر تعینی نامتعین است.

   پاسخ
 55. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی.
  بودنیا بولمق دیر،بولمق بولملی اوچون هر زادی اوندا بولملی دیر.
  ترجمه اول؛
  این جهان ممکن است،بواسطه ممکن بودن،هرچیزی درآن ممکن است.

  پاسخ
 56. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی،
  آدمزاد باشرمق دیر،
  ترجمه؛
  انسان توانایی است.

  پاسخ
 57. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  دوستی برایم چنین گفت،دختر پرستاری که عاشقانه اورا دوست داشتی ودر دل داری به تو گفته است،ارزش تو را ندارم،در جواب گفتم،ما انسان ها بی چیز هستیم،اما بی ارزش نیستیم و نخواهیم بود،ارزش چیزی را نداشته باشیم نزد خداوند ارزش وجودی داریم ،او با گفتن این جمله که من ارزش صمد را ندارم به خودش توهین نموده است،او بی ارزش نیست از ارزش خود غافل مانده،او پراز خداوند است اما از آن غفلت ورزیده است،دوستم برایم گفت چرا ما بی چیز هستیم،در جواب گفتم،ما انسان ها زیانکار هستیم زیانکار کسی است که همه دارایی اش را ازدست داده،وبه جای دارایی به مردم و اطرافیان بدهکار است،اگر هرگونه خیر و خوبی درماست،از خداوند است،ما به خودی خود چیزی از خود نداریم،

  پاسخ
 58. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  صمد بدراق نژاد می گوید داستانی که می نویسم براساس امواجی است که دریافت می کنم،شاید آن دختر پرستار چنین حرفی نزده است ونگفته باشد،همیشه برای او آرزوی خوشبختی نمودم و همیشه چنین خواهم نمود،او مادر شده است،وبه زبان محاوره درباره او باید گفت،او باید دختر خود را شوهر بدهد نه خودش را،من از امواجی صحبت خواهم نمود که سرنوشت علم وانسان ها را تعقیر خواهد داد،صمد بدراق نژاد معتقد است،امواج علم ودانش درسراسر جهان پراکنده شده است، هرانسانی در وجود خود گیرنده دارد عرفای کبار به این پدیده گوش باطن می گویند،حتی قلب انسان ها وحیوانات گوش دارد،اگر چنین داستانی رابرای پزشک خودومتخصص مغز و اعصاب آقای دکترمنوچهر عماد تعریف کنم اوبه من خواهد گفت،صمد تو بیمار هستی باید درمان شوی،در جواب خواهم گفت من امواجی را از مکان و لامکان دریافت می کنم،حتی اگر شما باور نکنید بارها و بارها گویم امواجی که دریافت می کنم دارای شعور است،این نظریه به ما می گوید اگر صدا شعور داشته باشد، هرعضوی دربدن ما خواص هرچیزی که انسان واقعی دارد،اعضای بدن هم همان امتیاز را دارند و خواهند داشت،این جملات پایه و اساس پزشکی نوینی درکشور ایران وجهان اسلام خواهد شد، به آن می توانیم بگوئیم پزشکی نظری،شاید افرادی بگویند ازچه زمانی این امواج را دریافت می کنید؟زمانی که دانشجو بودم عاشق دلباخته بودم،عشق باعث شد که گوش باطن فعال شو د،آن دختر پرستار را دوست دارم اما دوست داشتن من از احترام است،برای او از خود چیزی نمی خواهم دوست دارم هرگونه امواجی که دریافت می کنم ثبت نمایم،با راست و دروغ آن کاری ندارم،سعی می کنم مطالب قابل استناد و علمی را بنویسم و ثبت کنم،به آن دختر پرستاری علاقه نفسانی ندارم به خودم وانمود کردم او عضوی از وجودم وعضوی از خانواده ام است،من دیگر عاشق او نیستم اما عاشقانه اورا دوست دارم ،این مکانیزم باعث می شود حالت عادی داشته باشم،ازنظر علم روانشناسی این مکانیزم نوعی سرکوب نیاز در وجود من وهر شخصی خواهد بود.

  پاسخ
 59. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  ما درکشور ایران وجهان اسلام،نظریه علم امواج الکترو مغناطیس را مطرح نمویم،اساسی ترین بحث دراین نظریه اگر علم امواج الکترو مغناطیس باشد،جهان باید ارتعاش موج مانند باشد، اما مهم ترین بخش چنین است،همان قدر که در فضای رسانه شبکه ها و موج های با بار معنایی سازنده وجود دارد،شبکه ها و امواج مخرب برای یک کشور و نظام حاکم وجود دارد،به اندازه امواجی که درجهان وجود دارد،امواج بالقوه وجود دارد،بخاطر بسپارید قوانین حاکم برجهان تعقیر نخواهد کرد،نگاه مابه جهان نامتناهی خواهد بود،-t3.-t2.-t1t0tt2.t3

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   در نظریه جهان ارتعاش موج مانند،قوانین حاکم برجهان تعقیر نخواهد کرد نگاه مابه جهان تعقیر خواهد کرد.

   پاسخ
 60. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  _T3،_T2،T1،T0،T1،T2،T3
  To،به چه معناست؟
  به معنای موج آستانه است.

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   به اندازه امواج موجود درجهان امواج بالقوه وجود دارد.

   پاسخ
 61. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درنظریه جهان ارتعاش موج مانند همه امواج بار مثبت ندارند،امواج بار منفی نیز وجود دارد همه امواج سازنده نیستند امواج مخرب هم وجود داردعرفای کبار به امواج سازنده القای رحمانی می گویند واز امواج مخرب القای نفسانی نام می برند.

  پاسخ
 62. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  شاید افرادی به صمد بدراق نژاد بگویند شما مسلمان ها اعتقاد دارید همه علوم در قرآن وجود دارد،آیا نظریه علم امواج الکترو مغناطیس ویا جهان ارتعاش موج مانند در قرآن وجود دارددر جواب باید گفت،خداوند خود را در قرآن نور آسمان ها وزمین ها می گوید،ازنظر علم فیزیک نور امواج الکترو مغناطیس است،از نظر تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد از نور نور صادر می شود.

  پاسخ
 63. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  شاید افرادی به صمد بدراق نژاد بخندند وایشان را مسخره خواهند نمود اما انسان ها مرده ها را زنده خواهند کرد وبهشت را بر روی زمین فراهم خواهند نمود این واقعه خیلی دور نخواهد بود.

  پاسخ
 64. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  علوم امواجی است که همه جهان را فرا گرفته است ، گیرنده وجودی هر انسانی فعال باشد امواج مزبور را دریافت خواهد نمود،دوستان خواهند گفت گیرنده وجودی را چگونه می تواند فعال نمود؟درجواب باید گفت اگر علم بیشتری کسب کنید ووارد عالم تفکر شوید علوم بیشتری را کسب می کنید حقایق بیشتری از جهان برای شما روشن خواهد شد،هر کس علم بیشتری داشته باشد تجلی علمی خداوند برای او بیشتر وبیشتر خواهد بود.

  پاسخ
 65. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  حضرت رابعه (رضی الله عنه ورضواعنه )می فرماید:
  ثمره علم ومعرفت روی به خداوند آوردنست.

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   حضرت رابعه(رضی الله عنه ورضواعنه)
   ثمره معرفت روی به خدای آوردنست.

   پاسخ
 66. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  قال الله تعالی:
  اگر به سویم روی آورید باب های علم ومعرفت را بر شما می گشایم.

  پاسخ
 67. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عقل هر روز قیام می کند،جهل هروز زبانه می کشد.

  پاسخ
 68. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی.
  جهان سوالی است که هر پاسخی به آن بدهید ،صحیح است.
  توضیح اول:اندیشمندان وفلاسفه ایران وجهان آشفته خواهند شد،اجازه بدهید پاسخ دهم:
  توضیح اول:
  اگر بگوییم جهان هیچ وپوچ است،درجواب باید گفت جهان در مقابل عظمت خداوند به بیان نمی آید،ناچیز است.
  توضیح دوم:
  اگر بگوییم جهان بی نهایت است درجواب باید گفت آنقدر زیباست قابل وصف نیست،در چشمان ما نمی گنجد.

  پاسخ
 69. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  شاید افرادی به صمد بدراق نژاد بگویند این نظریه ها وجملات به چه دردی می خورند موارد کاربرد وکاربردی آن چیست؟
  درجواب خواهم گفت در کشور ایران ومنطقه ترکمن صحرا دانشمندانی وجود دارند که از روی نظریه های بنیادی کشور ایران وجهان اسلام اختراعات وایده های جدید به ذهن آنها متبادر می شود ومطرح می کنند،یکی از آنان فیزیک دان ومخترع نابغه دانشمند گرامی جناب آقای نورالدین بدراقی فرزند الله قلی (در روستا معروف به تاج الدین)ساکن روستای بدراق نوری خان می شودایشان صاحب چندین اختراع ثبت شده در سطح ملی است او با نظریه های بنیادی جهان اسلام ایده های مطرح می کند که در مخیله هرکسی نمی گنجد باورتان نمی شود او موتورهایی را می تواند طراحی کند که بدون سوخت کار می کند،آن بزرگوار اکنون در اطراف روستا پارچه ها وروسری ترکمنی تولید می کند ودر سطح کشور ایران توزیع وپخش می کند.

  پاسخ
 70. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  پند های پیران دانای ترکمن:
  یکه لیک تانگرا یاخشی دیر.
  ترجمه:
  تنهایی سزاوار خداوند است.

  پاسخ
 71. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  پندهای پیران دانای ترکمن:
  کسوی سی گوگرر.
  ترجمه اول:
  چوب خشک بروید.
  ترجمه دوم:
  چوب آتش زنه بروید.
  توضیح اول:
  مراد از این جمله چنین است ،محال وجود دارد.
  توضیح سوم:
  کسوی در زبان ترکمنی به معنای چوبی می باشد که آتش را با آن درتنورنان بر هم می زنند.

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   مراد بزرگان ترکمن از اینکه گفته اند چوب خشک بروید ،چنین است.غیر ممکن وجودندارد،هرچیزی ممکن است.

   پاسخ
 72. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارت مختومقلی فراغی.
  آدمزاد تانگرینگ حوضیری دیر.
  ترجمه اول:
  انسان حضور خداوند است.

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   آدمزاد تانرینگ حضوری دیر.
   ترجمه:
   انسان حضور خداوند است.

   پاسخ
 73. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  پندهای پیران دانای ترکمن:
  زرچه دن قورقن داری اگمر:
  ترجمه:
  از گنجشک بترسی ارزن نکاری.

  قورت دن قورقن توقای گیرمرر.
  ترجمه:
  کسی که از گرگ بترسد،وارد جنگل نمی شود.
  توضیح اول:
  مراد از دوجمله فوق چنین است،کسی که از خطر بترسد،خطر نمی کند

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   قورت دن قورقن،توقای گیرمر.
   ترجمه:
   از گرگ بترسی،جنگل نروی.

   پاسخ
 74. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  پندهای پیران دانای ترکمن:
  هر زادنگ ایجیسی بار دیر.
  ترجمه اول:
  هرچیز بیماری دارد.
  ترجمه دوم:
  هرچیزی آفت دارد.
  توضیح اول:
  رسول الله (صلی الله علیه وسلم) می فرماید:
  علم را با نوشتن اسیر خود کنید.
  توضیح دوم:
  رسول الله (صلی الله علیه وسلم)توصیه می نماید :علم فراموش می شود فراموشی آفت علم است اگر علم را بانوشتن بیاموزید فراموش نخواهد شد.
  توضیح سوم:
  حضرت علی (کرم الله وجه )می فرماید:
  هر چیزی آفت دارد،آفت دانش فراموشی است.

  پاسخ
 75. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی.
  انسان با علم وحکمت به نیستی، هستی می بخشد.

  پاسخ
 76. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی.
  چشم می بیند، عقل حیرت می کند.
  توضیح اول:
  چشم می بیند، عقل می اندیشد،اندیشه دیده بود،دیده در اندیشه بود.

  پاسخ
 77. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  پندهای پیران دانای ترکمن:
  هالی دوقیان ،یرده یاتمر.
  ترجمه:
  کسی که فرش می بافد ،بر زمین نمی خوابد.
  توضیح اول:
  صاحب هنر،بی هنر نمی شود.
  توضیح دوم:
  هنرمند بی هنر نبود.
  توضیح سوم:
  هنرمندان ،هنر هنرمند را با هنر، به هنر می کشند.

  پاسخ
 78. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  پندهای پیران دانای ترکمن:
  کچه ادیان،اوی سیز بولمار.
  ترجمه اول:
  آنکه نمد می کند،خانه دار بی خانه نیست.
  ترجمه دوم:
  آنکه نمد می مالد ،بدون خانه نیست.
  توضیح اول:
  کار بدون کار نمی شود.
  توضیح دوم:
  کار بدون کارگاه نمی شود.
  توضیح سوم:
  کار بدون کار گر نمی شود،

  پاسخ
 79. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  پندهای پیران دانای ترکمن:
  آت قلقنی ایه سی بلر:
  ترجمه اول:
  خلق وخوی اسب را صاحبش می داند.
  توضیح اول:
  کارشناس ،کار را می شناسد.
  توضیح دوم:
  کاردان ،کار را بهتر می داند.
  توضیح سوم:
  کاردان ،کار را می داند.

  پاسخ
 80. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری ،انتشارات مختومقلی فراغی:
  حقیقت را فریاد بزنید،از گناه در خفا هم بترسید.

  پاسخ
 81. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی:
  ادعایی ندارم،اما معتقدم هر انسانی ادعایی بر وجود خداوند است.

  پاسخ
 82. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  آنچه می خواهم بگویم چنین است،در کشور ایران وجهان اسلام تئوری ها ونظریه های بنیادی در علوم پایه را با موفقیت مطرح وعملیاتی نمودیم گام بعدی آن یعنی تولید علم واختراع از روی نظریه های بنیادی جهان اسلام است،در این مرحله دانشمند فرازنه ومخترع نابغه آقای نور الدین بدراقی فرزند الله قلی ساکن روستای بدراق نوری خان می تواند به اندیشمندان ایرانی وجهان اسلام آمزش دهد دراین کار حاذق ومتبحر است،افراد زیادی صمد بدراق نژاد را در ابتدای کار مسخره می کردند وبه ایشان می خندیدند اما بدانید ناراحت نیستم ونخواهم بود از خداوند برای همه انسان ها هدایت می طلبم،در چهل سال اخیر در کشور ایران کارهای بسیار بزرگی صورت گرفته است معتقدم کارهای بسیار بزرگتری باید صورت گیرد،در زمان مناسب همه را باز خواهم گفت،معتقدم نظریه پردازی با علم ودانش وبا تعمق در آن انجام می شود جامعه ای که تفکر وتدبر درآن باشد کمتر دچار هرج ومرج می شود.

  پاسخ
 83. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  افرادی از ترور صمد بدراق نژاد صحبت به میان آورده اند درجواب باید گفت درجهان غرب مرز تخیل وواقعیت از میان برداشته شده است،این آقایان در توهم به سر می برند وسیاست را با پدر سوختگی اشتباه گرفته اند،چنین صحبت هایی توطئه علیه داشمندان کشور ایران، جهان اسلام وجهان علم می باشد،خیانت بزرگ وغیرقابل گذشت است.آقایانی که از ترور صمد بدراق نژاد صحبت می رانند خانواده ایشان درجهان غرب به سر می برند ویا اینکه خود را متعصب نشان می دهند شرم نیز از نام بردن آنها شرمگین است،آنان همان کسانی هستند که فیزیک دان نابغه ایرانی وترکمن جناب آقای امید کوکبی را جاسوس گفته اند ،همان آقایان خود وخانواده شان جاسوس وخائن می باشند، همان آقایان دختر وپسرشان در آمریکا وکانادا هستند،به آنان باید گفت: کافر همه را به کیش خود پندارد.

  پاسخ
 84. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  صمد بدراق نژاد به قضات مجرم وجنایت کاران بشری در گرگان وعلی آباد کتول که خانواده ام را نابود کردندچنین خواهم گفت در زمان مناسب سراغ شما خو اهیم آمد شما را طوری نابود خواهیم کرد که در تاریخ ثبت شود ،به کسی تهمت نمی زنیم حتی شماره تلفن جنایت کاران بشری که کارشان تفتیش عقاید وجنایت علیه بشریت است دراختیار داریم،به شما خواهیم گفت چه کسی مخلص است چه کسی خائن است،چه کسی مومن است چه مغرض است،درباره قضات مجرم که خانواده ام را نابود کردند چنین می گویم همه ماجرا را از وکیلم جناب آقای عبدالصمد بردی پور ساکن شهرستان گنبد کاووس بپرسد اگر ایمان خود را نفروشد همه ماجرا را باز خواهد گفت،درباره رای ناجوانمردانه قضات مجرم گرگان به رای های مضحک دروغ وبی اساس آنها استناد خواهیم نمود مردم ایران قضاوت کنند،به قضات مجرم وجنایت کاران بشری در استان گلستان چنین می گویم:نه خواهیم گذشت ونه خواهیم گذاشت.

  پاسخ
 85. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  قضات مجرم چه کسانی هستند؟
  قضاتی هستند که خودشان مجرم هستند.خودشان باید محاکمه شوند نه دیگران.

  پاسخ
 86. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  به مردم ایران چنین می گویم جنایتی که جنایت کاران بشری در استان گلستان انجام می دهند را خواهم گفت،شما بگویید آیا این آقایان انسان هستند؟یا حیوان؟آیا این آقایان خودشان خودشان را نقض نمی کنند؟به کسی تهمت نمی زنیم کاری می کنیم خودشان خودشان را آشکار کنند،خودشان به خودشان اعتراف کنند.

  پاسخ
 87. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  دین هر جنایتی را توجیه نمی کند،هرجنایتی را با جنایت کارنقض می کند

  پاسخ
 88. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  دین هر جنایتی را توجیه نمی کند،هر جنایتی را با جنایت کار آن نقض می کند.

  پاسخ
 89. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دوغرلیق دا کرامت دیر؛
  ترجمه اول؛
  راستی نیز کرامت بود.

  پاسخ
 90. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  تانگرینگ یولدا بای بایدیر،قریب دا بایدیر؛
  ترجمه اول؛
  در را ه خدا دولتمند ثروتمند بود ،وتهیدست بی نیاز.
  ترجمه دوم؛
  در راه خداثروتمند با ثروت بود،تهیدست نیازمند نبود.
  ترجمه سوم؛
  در راه خدا پولدار پولدار بود،وتهیدست بی پول نبود.

  پاسخ
 91. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  تانگرینگ یولندا بای بایدیر،غریب دا بای دیر.

  پاسخ
 92. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  هزار سال زنده بودم،تا هزاران سال را زنده نگهدارم.

  پاسخ
 93. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی،عقل واحد؛انتشارات مختومقلی فراغی؛
  هر انسانی همه انسانهاست،همه انسان ها هر انسانی.

  پاسخ
 94. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد؛انتشارات مختومقلی فراغی؛
  چرا دریا آبی است؟
  آسمان خود را در آب می بیند.

  پاسخ
 95. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  چرا آسمان آبی است؟
  دریا خود را در آسمان منعکس می کند.
  توضیح اول؛
  آسمان به دریا می ماند.

  پاسخ
 96. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  نظریه ریاضیات خلقت؛
  ۱+۱=بی نهایت
  ۱+۱=۱
  ۱+۱=۲
  ۱+۱=۳
  ۱+۱=۴
  ۱+۱=۵
  ۱+۱=۶
  ۱+۱=۷
  ۱+۱=۸
  ۱+۱=۹
  ۱+۱=۱۲
  ۱+۱=۱۰۰۰
  ۱+۱=۱۰۰۰۰
  ۱+۱=۱۰۰۰۰۰
  ۱+۱=۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  توضیح اول؛
  از رابطه های فوق ریاضی دانان کشور ایران،وجهان اسلام وجهان علم آشفته خواهند شد،اما اجازه بدهید توضیح دهم؛
  وقتی که یک آقا و خانم ازدواج می کنند،ممکن است در زندگی زناشویی صاحب بچه شوند به قرار ذیل؛یک قولو، دو قلو،سه قلو،چهار قلو،پنج قلو،شش قلو،هفت قولو،هشت قولو،دوازده قولو،حتی با پیشرفت علم پزشکی و ژنتیک از یک زن و شوهر میلیاردها و حتی بینهایت انسان به وجود آورند؛
  توضیح دوم؛
  وقتی که درطبیعت بهار می شود،هر درخت هزاران گل می دهد،و هزاران میوه،آیا این پدیده ریاضی دانان را به ریاضیات خلقت متوجه نمی کند.
  توضیح سوم؛
  جهان ممکن است بواسطه ممکن بودن هر چیز درآن ممکن است.
  توضیح چهارم؛
  جهان اتفاق است،بواسطه اتفاق بودن هرچیز درآن اتفاق می افتد.
  توضیح پنجم؛
  اعداد فوق را اعداد خلقت می نامیم،یا اعداد ایرانی،یا اعداد آکادمی ریاضیات جهان اسلام،یا اعداد ریاضی خلقت جهان.این اعداد را هرروز درخود،جامعه وطبیعت می بینیم

  پاسخ
 97. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  جهان، آخرین علمی است که می بینیم،آخرین علم جهانی است که می بینیم.

  پاسخ
 98. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  به هرچیز فکر کنیم،آن را ایجاد می کنیم.

  پاسخ
 99. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  هرچیزی را که می بینیم،نمی بینیم.

  پاسخ
 100. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  گورنیان گورنمیا،گورنمیان گورنیا؛
  ترجمه اول؛
  دیده نادیده است،نادیده دیده است.

  پاسخ
 101. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دونیانی بیر سان بیل، سانیدا دونیادا بیل؛
  ترجمه اول؛
  جهان را اعدادببین، واعداد را جهان ببین.
  ترجمه دوم؛
  جهان عدد بود،وعدد جهان بود.
  توضیح اول؛
  جهان با اعداد قابل بیان بود،واعداد برای بیان جهان بود.

  پاسخ
 102. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  هستی براساس ریاضیات بود،وریاضیات براساس هستی بود.

  پاسخ
 103. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  هر زادی تانگری بیل،تانگرینی هر زاد بیل؛
  ترجمه اول؛
  هر چیز را خدا ببین،خدای را درهرچیز ببین.
  ترجمه دوم؛
  هر چیز را خدا دان،خدای را هر چیز دان.

  پاسخ
 104. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فرآغی؛
  هر زاد تانگری دالدیر،تانگری هر زاد دالدیر؛
  ترجمه اول؛
  هر چیزی خدا نیست،خدا هرچیزی نیست.

  پاسخ
 105. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  شاید من شرک بگویم،آنکس که به من می گوید مشرک نیست.

  پاسخ
 106. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  نظریه هندسه اعداد؛
  مجموع عدد اول وعدد دوم برابر با عدد سوم است؛
  ۳=۱+۲
  مجموع عدد سوم،وعددچهارم برابر با عدد پنجم است
  ۵=۳+۴
  توضیح اول؛
  این جملات به ظاهر ساده،یکی از بنیادی ترین مباحث هندسه اعداد در آکادمی فیزیک جهان اسلام وجهان علم می باشد؛
  توضیح دوم؛
  عدد۱به توان ۲،وعدد۲ به توان ۲،برابر با عدد ۳به توان ۲،می باشد.
  توضیح سوم؛
  ۳به توان ۲،و۴به توان ۲،برابر با ۵به توان ۲ می باشد.

  پاسخ
 107. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح چهارم؛
  هندسه اعداد آکادمی ریاضی جهان اسلام،متفاوت از هندسه اعداد جهان غرب می باشد.

  پاسخ
 108. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه سیاست،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  جامعه را غرق نکنید،بعد از غرق کردن دنبال نجات آن نباشید.

  پاسخ
 109. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه سیاست،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  برای حقیقت از جان بگذرید،بهتر از آن است با ترس زندگی کنید،بهتر از آن است که از مرگ بترسید،از حقیقت نهراسید،از مرگ بدون حقیقت بهراسید.

  پاسخ
 110. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  هزار بار زندگی را در مرگ یافتم،و هزاران بار مرگ را درخود زنده کردم.

  پاسخ
 111. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  هزار بار مُردم، هزار بار مرگ را درخود زنده کردم.

  پاسخ
 112. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه سیاست،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  جنگ،تاریکی کامل است.

  پاسخ
 113. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه سیاست،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  جنگ،دشمنی با بشریت است.

  پاسخ
 114. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه سیاست،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دربازی شطرنج سرباز شاه نمی شود،اما هرسربازی استعداد وزیر شدن را دارد.

  پاسخ
 115. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی،عقل واحد؛انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دونیا چوزلمدیگ سورغدیر؛
  ترجمه اول؛
  جهان سوال بی جواب بود.
  ترجمه دوم؛
  جهان سوالی است که جواب ندارد.

  پاسخ
 116. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی،عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  آدمزاد تانلیان، تانلمدیق دیر؛
  ترجمه اول؛
  انسان شناخته شده ترین ناشناخته است،
  ترجمه دوم؛
  انسان،شناخته ناشناخته است.

  پاسخ
 117. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر،فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  هر زاد بلمیک دیر؛
  ترجمه اول؛
  هر چیزی دانش است.
  ترجمه دوم؛
  هر چیزی آگاهی است.

  پاسخ
 118. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  بلمیک، یتمک دیر؛
  ترجمه اول؛
  دانش مقصود بود.
  ترجمه دوم؛
  نهایت علم است.

  پاسخ
 119. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی،عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دونیا،بلمِک دیر.
  ترجمه اول؛
  جهان آگاهی است.

  پاسخ
 120. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد؛انتشارات مختومقلی فراغی؛
  بِلمک، بلمک دیر؛
  ترجمه؛
  علم آگاهی است.

  پاسخ
 121. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  بِلمک هر زاد دیر؛
  ترجمه اول؛
  دانش هر چیزی بود،و هرچیزی بدون دانش نبود.
  ترجمه دوم؛
  عالم علم است.
  ترجمه سوم؛
  علم عالم بود.

  پاسخ
 122. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد؛انتشارات مختومقلی فراغی؛
  بِلمِک،یتشمِک دیر؛
  ترجمه اول؛
  علم نیز حاصل بود.
  ترجمه دوم؛
  علم نیز وحدت بود.
  ترجمه سوم؛
  قصد و مقصود علم بود.

  پاسخ
 123. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  خداوند وجود علمی است، که عینی آمده است.

  پاسخ
 124. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  طاقت ناسزا را نداری،سزا را چطور؟

  پاسخ
 125. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد انتشارات مختومقلی فراغی:
  آدمزاد آیدلمدیق کپ دیر
  ترجمه اول:
  انسان سخن ناگفته است.
  ترجمه دوم:
  انسان ناگفته است.
  ترجمه سوم:
  انسان در سخن نمی آید
  ترجمه چهارم:
  انسان بیان نمی شود

  پاسخ
 126. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  با الهام از عرفان وفلسفه الهی اسلامی،نظریه های بنیادی در فیزیک نظری به قرار ذیل مطرح شد؛
  ۱-جهان ارتعاش موج مانند
  ۲-جهان امواج الکترو مغناطیس
  ۳-جهان انرژی پیوسته
  توضیح اول؛
  درآینده نزدیک از ریاضیات پیچیده و بسیار پیشرفته برای واکاوی نظریه های بنیادین علم فیزیک درکشور ایران وجهان اسلام استفاده خواهدشد،دنبال قهرمان بازی نیستم اما کاری که برای کشورم ایران وجهان اسلام باید انجام شود،انجام خواهم داد،شاید افرادی صمد بدراق نژاد را مسخره کنند وبه اوبخندند،اما بخاطر بسپاریدما به هدفمان ایمان داریم،نظریه های بنیادین آکادمی فیزیک جهان اسلام را به دانشمند وفیزیک دان نابغه نورالدین بدراقی ارائه نمودم ایشان صحت علمی آن را تائید نمودند،کاری که می خواهم انجام دهم چنین است؛اگر ما ترکمن ها،ماایرانی ها وما مسلمان ها را هزاربار نابود کنند،هزاران بار سر بیاوریم،هزاران بار زنده خواهیم شد،هزاران بار خودمان را بیابیم،هزاران بار خود را زنده کنیم.

  پاسخ
 127. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  آیندگان به ما نگویند،بودند،دیدند،سکوت کردند.

  پاسخ
 128. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  نظریه های فیزیک دانان مسلمان،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  تاریکی نوربود.

  پاسخ
 129. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  نظریه های فیزیک دانان مسلمان انتشارات،مختوم قلی فراغی؛
  جهان انرژی است
  ترجمه اول:
  The world is Energy

  پاسخ
 130. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  نظریه های فیزیک دانان مسلمان انتشارات،مختوم قلی فراغی؛
  جهان حرکت و تحول است.
  ترجمه اول :
  The world is Move and Evolution

  پاسخ
 131. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد ، انتشارات مختومقلی فراغی؛
  حرکت چیست؟
  حرکت اراده خدا در جهان بود
  ترجمه اول :
  ? What is movement
  The move was God’s will

  پاسخ
 132. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد ، انتشارات مختومقلی فراغی؛
  چیستی حرکت از چیست ؟
  نور چیستی حرکت است
  ترجمه اول :
  ?What is movement form What
  Light is What movement is

  پاسخ
 133. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد ، انتشارات مختومقلی فراغی؛
  نور چیست؟
  هر چیزی را با آن میبینیم
  ترجمه اول:
  ?What is light
  We see everything with it

  پاسخ
 134. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد ، انتشارات مختومقلی فراغی؛
  چیستی نور چیست؟
  خداوند با آن خود را آشکار می کند و در چشمان ما همه او می آید
  ترجمه اول :
  ?What is light
  God reveals himself with it and he comes before our eyes

  پاسخ
 135. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد ، انتشارات مختومقلی فراغی؛
  چیستی خدا چیست؟
  نیازمندی جهان به علت بود
  ترجمه اول:
  ?What is God
  The world needed a cause

  پاسخ
 136. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد ، انتشارات مختومقلی فراغی؛
  خداوند کجاست؟
  در وجود ما خانه دارد
  ترجمه اول:
  ?Where is God
  It’s has a home in us

  پاسخ
 137. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی:
  بعد از مرگ به باغ اندیشه ها خواهم رفت.

  پاسخ
 138. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی:
  علت در معلول بود،معلول در علت بود.

  پاسخ
 139. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح اول:
  معلول در پیشگاه علت معنی پیدا می کند،علت با معلول آشکار می شود.

  پاسخ
 140. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد، انتشارات مختومقلی فراغی:
  علم ،شرع خداوند بود.و عقل شریعت حق تعالی.
  توضیح اول:
  علم را شرع خداوند دانم وعقل را در آن شریعت.

  پاسخ
 141. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری انتشارات مختومقلی فراغی:
  جهان از عشق برآمد وبا حروف در وجود آمد.

  پاسخ
 142. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  جهان از عشق برآمد،وبا حروف در وجود بیآمد.

  پاسخ
  • محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
   محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

   توضیح اول:
   عشق مصدر عالم بود ،وحروف مسند.

   پاسخ
 143. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری انتشارات مختومقلی فراغی؛
  توضیح اول؛
  عشق مَصدرعالم بود،وحروف مَسند عالم.

  پاسخ
 144. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد ،انتشارات مختومقلی فراغی،مولف :محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد:
  چرا حکمت با ارزش است؟
  با سختی بدست می آید.

  پاسخ
 145. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی:
  چرا علم مقدس است ؟
  ارزش انسان ها با آن سنجیده می شود.

  پاسخ
 146. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی:
  علم چیست؟
  آنچه که انسان می بیند.

  پاسخ
 147. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی:
  علوم چیست؟
  جهانی که می بینیم.

  پاسخ
 148. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  علم چیست؟
  آنچه که می بینی.

  پاسخ
 149. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  علوم چیست؟
  آنچه می بینیم.

  پاسخ
 150. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دوستی برایم چنین گفت،وحدت وجودی اهل شریعت ندیده بودم؛
  در جواب گفتم،شریعت از وحدت وجود است،شریعت برای وحدت است.

  پاسخ
 151. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دین با عمل زنده است.

  پاسخ
 152. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح اول؛
  دین با دروغ می میرد،وبا عمل زنده می شود.

  پاسخ
 153. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اقتصاد مکتب ایرانی،اقتصاد دانان اسلامی ؛نظریه ارزش وزمان؛
  اساسی ترین بحث دراین نظریه زمان ارزش ایجاد می کند.
  توضیح اول؛
  اشیا و ظروف هزاران ساله دراثر گذشت زمان ارزشمند می شوند.
  توضیح دوم؛
  زمان به هرچیزی ارزش می دهد،هرقدر قدمت بیشتر باشد ارزش آن بیشتر است.

  پاسخ
 154. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  آکادمی فیزیک جهان اسلام،نظریه های فیزیک دانان مسلمان؛
  نظریه انرژی زمان؛
  اساسی ترین بحث دراین نظریه
  زمان نیز بازه ای از انرژی است،زمان محتوای انرژی دارد.
  توضیح اول؛
  در علوم نظامی زمان انرژی می گیرد.
  توضیح دوم؛
  درآینده نزدیک نظریه انرژی زمان را با علم ریاضی فرمول بندی خواهیم نمود.

  پاسخ
 155. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دونیا سونگی بیلمک دیر،سونگی بیلمک دونیا دیر؛
  ترجمه اول؛
  جهان آخرین علمی است که می بینیم،آخرین علم جهانی است که می بینیم.

  پاسخ
 156. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دونیا بیلمینگ سونگی دیر، بیلمنگ سونگی دونیا دیر؛
  ترجمه اول؛
  جهان آخرین علمی است که می بینیم،آخرین علم جهانی است که می بینیم.

  پاسخ
 157. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  دونیا بیلمِنگ سونگی دیر،بیلمِنگ سونگی دونیا دیر.

  پاسخ
 158. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  تفاوت کامل بودن است،و اختلاف قانون.

  پاسخ
 159. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دونیا بِلمِکینگ سونگی دیر،بِلمِکینگ سونگی دونیا دیر،
  ترجمه اول؛
  جهان آخرین علمی است که می بینیم،آخرین علم جهانی است که می بینیم.

  پاسخ
 160. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  کویه دولمق یوق،دونیاگه اوجی قِرق؛
  ترجمه اول؛
  عقل لبریز نمی شود،وجهان بدون کرانه است.
  ترجمه دوم؛
  ذهن لبریز نمی شود،وجهان بی نهایت است.

  پاسخ
 161. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  هزیل نَامَه؟
  ترجمه اول؛
  لذت چیست؟
  بِلَ بولمق هزیل دیر،
  ترجمه اول؛
  با هم بودن لذت است.
  بِلَ ایشلمیک هزیل دیر،
  ترجمه اول؛
  کار وتلاش جمعی لذت است.
  تانگری عاشق بولمق هزیل دیر،
  ترجمه اول؛
  عشق به خداوند لذت است.
  یاخشی بولمق، هزیل دیر؛
  نیکو بودن لذت است.

  پاسخ
 162. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اورنمِک هِزیل دیر؛
  ترجمه اول؛
  آموختن از دیگران لذت است.

  پاسخ
 163. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اوردمِک هِزیل دیر؛
  ترجمه اول؛
  آموختن به دیگران لذت است.

  پاسخ
 164. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عاقیلندمیق هِزیل دیر؛
  تفکر نیز لذت بود.

  پاسخ
 165. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  طریقت گیرمدیک یالنقیش دا دیر؛
  ترجمه اول؛
  در طریقت راه نیافتی در اشتباه باشی.
  ترجمه دوم؛
  در طریقت نبودی،با حقیقت نبودی.
  ترجمه سوم؛
  طریقت را نیابی،حقیقت را درنیابی

  پاسخ
 166. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  ترجمه چهارم؛
  در طریقت راه نیافتی،درلغزش باشی

  پاسخ
 167. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری انتشارات مختومقلی فراغی؛
  عمل باطن دین است.

  پاسخ
 168. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  تفکر باطن علم است.

  پاسخ
 169. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  انسان ندای حق است.

  پاسخ
 170. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  وقتی به خودم فکر می کنم،همه کتاب ها را می خوانم.

  پاسخ
 171. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  هرمفهومی زندگی ابدی دارد.

  پاسخ
 172. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  ما درهمه جهان هستیم.

  پاسخ
 173. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  هر نقطه ای را می بینیم،اگر به اندازه کافی بزرگ باشیم.

  پاسخ
 174. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  زیبایی آنقدر زیباسا

  پاسخ
 175. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  زیبایی آنقدر زیباست،خود را در آن می بینی.

  پاسخ
 176. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  زیبایی آنقدر زیباست آن را در خود می بینی‌.

  پاسخ
 177. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  کلمات در دنیای هر انسانی معنای دیگر می دهد.

  پاسخ
 178. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  آفرینش رمز آلود است،
  توضیح اول؛
  اندیشه کلیدی برای گشودن آن بود،اندیشیدن تماشای زیبایی آن بود.

  پاسخ
 179. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  انسان ها برای دوست داشتن هستند.

  پاسخ
 180. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  انسان ها با ازدواج مسلمان می شوند.

  پاسخ
 181. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  نجوای عاشقانه جوان ترکمن با معشوقه اش،سال ها او را ندیده اما با عشق به او دل داده و دلش در او و،او در دل مانده با عشق پیوند ابدی دارد در صداقت سوگند ازلی نوشیده است ،مناجات های عاشقانه را که می نویسم آب پاکی باشد که عشق ساده وبی آلایش آنان را از آلودگی برای همیشه بزداید؛
  هریاناق با قسیم سنی گوریان؛هر یانا بارسیم گوزیما سن گلیانگ.
  ترجمه اول؛
  به هر سو نگرم تو را بینم،به هر جا گذرم تو در چشمان من می آیی.

  پاسخ
 182. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  من جولیک دا بیل گوزلیما سغیشمیانگ؛
  ترجمه اول؛
  احساساتی نیستم،بخاطر بسپار در چشمانم نمی گنجی.

  پاسخ
 183. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق و عاشقی درمیان مردم دهقان ترکمن واقع گرا می باشد،جملاتی که درمیان آنان بیان می شود،از احساسات خیالی مبرا می باشد،

  پاسخ
 184. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  من سانگا یتشسیم بختلی ادرن،اما سن مانگا گلمسنگ بختلی بول؛
  ترجمه اول؛
  اگر تو مرا خواهی با من خوشبخت خواهی بود،اگر من را نخواهی خوشبخت باش.

  پاسخ
 185. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  قارانقی گیجه لردا یولیم سن بیلن تاپیان؛
  ترجمه اول؛
  درشب تار راه را با تو می یابم.
  ترجمه دوم؛
  در شب تاریک

  پاسخ
 186. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  من سانگا دالی.
  ترجمه اول؛
  درعشق تو دیوانه ترینم.
  ترجمه دوم؛
  در عشق تو دیوانه ام.

  پاسخ
 187. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  من سادا دا اما من اُلین سن قال،داستان لردا یاخشی دیر.
  ترجمه اول؛
  من ساده نیستم اما من بمیرم وتو بمانی در داستان ها شیرین است

  پاسخ
 188. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اگر دونیانی مانگا بِرسیلا،سنی برمرن.
  ترجمه اول؛
  اگر جهان را به من دهند،آن را نخواهم تو را خواهم.
  ترجمه دوم؛
  اگر جهان را بر من ارزانی دهند،تو را ارزان ندهم.

  پاسخ
 189. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  من سانگا سن مانگا می،
  ترجمه اول؛
  من برای تو هستم،تو برای من هستی.

  پاسخ
 190. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق دا بیر حکات دیر هر کیم اوزندا اوقیر؛
  ترجمه اول؛
  عشق داستانی بود که هر کس آن را در خود خواهد خواند.

  پاسخ
 191. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق هر کمینگ بویندا دیر.
  ترجمه اول؛
  عشق در هرانسانی سهمی دارد.
  ترجمه دوم؛
  هر انسانی در عشق سهم دارد.
  ترجمه سوم؛
  هر انسانی به عشق مدیون است.

  پاسخ
 192. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق اوزینگ کچیلدما دیر؛
  ترجمه اول؛
  عشق خود را خوار کردن است‌.
  ترجمه دوم؛
  عشق خود را تحقیر کردن است.
  ترجمه سوم؛
  عشق خود را کوچک شمردن است.

  پاسخ
 193. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق درمیان مردم دهقان ترکمن واقعی بیان می شود،از احساسات خیالی دور است.

  پاسخ
 194. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  هر کمینگ عشقی یاددن چیقمیا؛
  ترجمه اول؛
  عشق فراموش نمی شود.
  ترجمه دوم؛
  عشق هر کس در خاطر می ماند.
  ترجمه سوم؛
  هر کس عشق خود را فراموش نمی کند.
  ترجمه چهارم؛
  عشق هر کس درخاطرش می ماند.
  ترجمه پنجم؛
  عشق فراموش شدنی نیست.
  ترجمه ششم؛
  عشق در نهاد هرانسانی ازلی و ابدی است.

  پاسخ
 195. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشقینگ ایزندا بولسانگ، عشق سنگ ایزنگدا دیر؛
  ترجمه اول؛
  عشق را اگر جویی، عشق تو را جوید.
  ترجمه دوم؛
  عشق را تو خواهی،عشق تو را خواهد.

  پاسخ
 196. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  کتابی تحت عنوان عشق درمیان مردم دهقان در دست تالیف دارم،درآینده نزدیک چاپ خواهد شد،سعی نمودم احساس را با کلمات به تصویر بکشم.

  پاسخ
 197. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  بیر گون منکی دینگ،انی منکی دا؛
  ترجمه اول؛
  روزی برای من بودی،دیگر برای من نیستی.
  ترجمه دوم؛
  روزی دلخواه من بودی،دیگر دلخواه من نیستی.
  ترجمه سوم؛
  روزی تو را می خواستم، دیگر تو را نمی خواهم.
  ترجمه چهارم؛
  روزی تو را در دل داشتم،امروز در دلم جایی نداری.

  پاسخ
 198. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق قدیم دان گلیان حکات دیر؛
  ترجمه اول؛
  عشق داستانی قدیمی است.
  ترجمه دوم؛
  عشق دیرینه است.
  ترجمه سوم؛
  عشق ازلی است.

  پاسخ
 199. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عاشق بولسانگ، بنده دال سن،تانگری سن؛
  ترجمه اول؛
  اگر عاشق باشی، انسان نیستی خدا هستی.
  ترجمه دوم؛
  اگر عاشق باشی آفریده نیستی،آفریننده ای.
  ترجمه سوم؛
  اگر عاشق باشی آفرید گاری.

  پاسخ
 200. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  سانگا قارشیان؛
  ترجمه اول؛
  منتظر تو هستم.
  ترجمه دوم؛
  منتظرت هستم.
  ترجمه سوم؛
  درانتظار تو هستم.

  پاسخ
 201. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق بیلن منی بیلرسنگ؛
  ترجمه اول؛
  با عشق مرا خواهی شناخت.
  ترجمه اول؛
  با عشق مرا می دانی.

  پاسخ
 202. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  سن مانگا قووات؛
  (کریم قربان نفس)؛
  ترجمه اول؛
  تو برایم تکیه گاه بودی.
  ترجمه دوم؛
  تو برایم سایه سار بودی.
  ترجمه سوم؛
  تو برایم دلگرمی بودی.
  ترجمه چهارم؛
  تو مرا توانمندی.
  ترجمه پنجم؛
  تو برایم توانایی هستی.

  پاسخ
 203. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  یکه سنی گوریان؛
  ترجمه اول؛
  تنها تو را می بینم .
  ترجمه دوم؛
  در چشمانم تو می آیی.
  ترجمه سوم؛
  هرچه بینم،تو را بینم.

  پاسخ
 204. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  یورگمداکی سن؛
  ترجمه اول؛
  در قلبم تو هستم.
  ترجمه دوم؛
  به تو دل دادم.

  پاسخ
 205. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  یورگما سنی سالیم؛
  ترجمه اول؛
  از صمیم قلب تو را دوست دارم.
  ترجمه دوم؛
  در قلبم تو هستی.
  ترجمه سوم؛
  تنها به تو دل داده ام.
  ترجمه چهارم؛
  تنها دلداده ام تو هستی.

  پاسخ
 206. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  سنی اوندمدیم؛
  ترجمه اول؛
  تو را فراموش نکردم.

  پاسخ
 207. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  سنی هیچ قاچان اوندیمرن؛
  ترجمه اول؛
  تو را هرگز فراموش نمی کنم.
  ترجمه دوم؛
  تو برای همیشه در خاطرم هستی.
  ترجمه سوم؛
  تو را از خاطرم پاک نمی کنم.
  ترجمه چهارم؛
  فراموشی تو در من راه ندارد.

  پاسخ
 208. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق مفهوم جهانی است و دربین همه ملل با عمیق ترین احساسات بیان شده و می شود،وبازیبا ترین جملات آراسته وزینت شده است.

  پاسخ
 209. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  سویگی دیان زادا،هیچ زاد حُکم ادمر؛
  (کریم قربان نفس)
  ترجمه اول؛
  حکمی بر عشق وجود ندارد.
  ترجمه دوم؛
  درجهان عشق حاکم است.
  ترجمه سوم؛
  هیچ چیز نمی تواند بر عشق حُکم براند.
  ترجمه چهارم؛
  عشق از هردو جهان آزاد است.
  توضیح اول؛
  در وجود جز عشق نبود،اما عشق در هر وجودی ازتعلق پاک و آزاد بود،از هر رنگی بی رنگ بود.

  پاسخ
 210. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق دا بیر کسل دیر؛
  ترجمه اول؛
  عشق نیز بیماری بود.

  پاسخ
 211. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق من بیلن تانگرینگ آراسنده سِرّ دیر؛
  ترجمه اول؛
  عشق رمزی بین من و خداوند بود.
  ترجمه دوم؛
  عشق رازی بین من خداوند است.

  پاسخ
 212. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اولمدین سونگ،یِنا سنی آلجاق؛
  ترجمه اول؛
  بعد از مرگم باز تو را خواهم؛
  توضیح اول؛
  انسان ها بعد از مرگ حق انتخاب خواهند داشت.ا

  پاسخ
 213. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اولمدین سونگ،سانقا بارجاق؛
  ترجمه اول؛
  بعد از مرگم،می خواهم با تو باشم.
  توضیح اول؛
  ترکمنی که به مراد خود نرسیده چنین جمله ای می گوید،مرگ برای او مراد است،با مرگ تقدیر را می شکند،و فاصله ها ازبین می رود.

  پاسخ
 214. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  با مهربانی زیبا خواهی بود،با پاکی دانشمند.
  توضیح اول؛
  زیبایی جهان از محبت خداوند است،پاکی در درگاه خداوند موج می زند،برای اینکه او چشم به راه بندگان خود است،ما را دوست دارد.

  پاسخ
 215. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  مرگ نیز رهایی بود.

  پاسخ
 216. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  هر جمله ای درباره انسان بگویی صحیح است.
  هر جمله ای درباره انسان بگویی درست است.

  پاسخ
 217. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  یاخشی ایش بیلن تانگری سن.
  ترجمه اول؛
  با عمل نیک خدا خواهی بود.
  ترجمه دوم؛
  با عمل نیک خدا هستی.

  پاسخ
 218. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری انتشارات مختومقلی فراغی؛
  انسان غیب، آشکار است.

  پاسخ
 219. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  پاکی را از پدرم آموختم،مهربانی را از مادرم.

  پاسخ
 220. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  انسان،جهان و علوم از الگوی واحدی پیروی می کنند.

  پاسخ
 221. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  عشق جهانی بود.
  توضیح اول؛
  وقتی که بچه اسب،گاو وگوسفند در مزرعه می میرد یا گم می شود،از شدت ناراحتی چند روزی او را با تمام وجود صدا می زند،وقتی امیدش نا امید شد،صدایش برای مدت ها بند می آید،تا اینکه خداوند هدیه ای دیگر به او بدهد،مهربانی و محبت دوباره در وجود او زنده می شود،حیوانات با بوی محبت همدیگر را می شناسندوبا مهر مادری عشق می ورزند،اگر با نگاه به آنها گوش کنیم.

  پاسخ
 222. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  نظریه های ریاضی دانان مسلمان،انتشارات مختومقلی فراغی،(در دست چاپ)؛
  نظریه مرکز عالم؛
  جهان را چون دایره ای دان،هر نقطه ای را میان آن دان.
  توضیح اول؛
  این نظریه توسط عرفای جهان اسلام مطرح شده است،اما فلاسفه الهی جهان زمین را مرکز عالم می دانستند،از نظر علم ریاضی در فضای بی نهایت هر نقطه ای مرکز قرار می گیرد.

  پاسخ
 223. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  پروژه انسان،جهان ریاضیات؛
  جهان زنده است،
  توضیح اول؛
  زمین مانند انسان است،زمین مثل انسان می خورد،می آشامد،نفس می کشد وهر کاری دیگر؛
  زمین چه چیز می خورد؟زمین نور می خورد و مقدار اضافی آن را ذخیره می کند و آب اقیانوس ها را می نوشد دوباره آن را بالا می آورد.مثل انسان ادرار می کند همچون چشمه های آتش فشانی، مثل انسان دستشویی بزرگ وکوچک دارد مثل آتش فشان های مذاب،کف اقیانوس ها و دریا ها،مثل انسان با گیاهان ودرختان نفس می کشد، مثل انسان ها با خورشید و همه جهان عبادت می کند،درهوای سرد در ارتفاعات بالا بخار از زمین خارج می شود، بیشترین وجود آن را مثل انسان آب فرا گرفته است و همیشه درحال حرکت است.آیا انسان ،جهان و علوم از یک الگو پیروی نمی کنند؟
  درعلم ریاضی اعداد با هم زندگی می کنند،شادی می کنند،ودست به دست هم در جوامع مختلف زندگی می کنند،
  توضیح دوم؛
  مطالب بیان شده به صورت مقاله جداگانه در پروژه انسان،جهان ریاضیات مفصل بحث خواهد شد،علت اینکه ماجرا را به زبان ساده نوشتم،مخاطب بیشتر شود،هرقدر محتوا عمیق باشد،مخاطب آن کمتر است.

  پاسخ
 224. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  پروژه انسان جهان ریاضیات؛
  زندگی درجهان جمعی است،قانون؛

  جهان؛
  ستارگان وکهکشهان ها به صورت زنجیر وار گروهی زندگی می کنند،زمین ما درجهان تنها نیست،زمین مثل سیارگان دیگر به صورت جمعی حول خورشید می گردند،و خورشید به همراه سیاره های خود ودیگر ستارگان در حرکت جهانی تکامل با حرکت زندگی می کنند،فلسفه جهان حرکت است.

  انسان؛
  طبق معادله dx=x+c
  دربدن انسان خون با میلیاردها اندام زنده به صورت چرخشی از قلب به بدن از بدن به قلب حرکت را در انسان میسر می کنند.اگر حرکت در قلب قطع شود،مجموعه اندام های خونی دیگر جریان ندارند ارگانیسم از هم می پاشد.

  ریاضیات؛
  مجموعه اعداد طبیعی،حسابی،گویا،موهومی و حقیقی وسایر اعداد به صورت مجموعه اعداد بحث و بسط منطقی داد ه می شود،و علوم ریاضی بسط منطقی اعداد می باشد.
  توضیح اول؛
  زندگی درجهان به صورت جمعی معنا می دهد،هر عضوی از جهان در زندگی گروهی است،گله اسب ها،کندوی زنبورها ومورچه ها،ماهی ها،پرندگان،درختان وگیاهان،انسان ها همه و همه در صورت جمعی بودن به حیات خود می توانندادامه می دهند،آیا زندگی گروهی و جمعی درجهان قاعده نیست؟

  پاسخ
 225. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری انتشارات مختومقلی فراغی؛
  انسان ها مانند آسمان ها وزمین عبادت می کنند.

  پاسخ
 226. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  عبادت درجهان واحد است.

  پاسخ
 227. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح اول؛
  اگر زمین به دور خورشید آسمان می چرخد،مسلمانان و مومنان ادیان به دور نور عالم حلقه زنان حلقه می زنند،یکی می رقصد،یکی لبیک گویان طواف دل می کند،با حرکت دایره ای واحد می شوند،وبا حرکت دایره ای به وحدت می رسند.

  پاسخ
 228. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  فلسفه عبادت چیست؟
  حرکت به سوی کمال است.حرکت امری ذاتی است که در درون هرجنبنده ای قرار دارد،جهان با حرکت جهان است.
  جهان به چه معناست؟
  جهان به معنای جهیدن است.

  پاسخ
 229. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی(در دست چاپ)؛
  هر چیزی درجهان اتفاق می افتد.
  توضیح اول؛
  کلمات رویداد هایی هستند که در گذشته بیان شده اند و آینده را به تصویر می کشند.

  پاسخ
 230. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  حقیقت چیست؟
  مفهومی فرا زمانی است،امّا به همه زمان ها معنی می دهد.
  توضیح اول؛
  حقیقت معنایی است که به هرچیز معنی می دهد

  پاسخ
 231. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی(در دست چاپ)؛
  نادان ترین دانای جهان هستم.
  توضیح اول؛
  انسان درمسیر دانایی گام بردارد،نادانی او بیشتر می شود.

  پاسخ
 232. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی،(در دست چاپ )؛
  دانایی چیست؟
  نادانی را در خود درک کردن،

  پاسخ
 233. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی(در دست چاپ)؛
  چیزی جز خدا ندیدم.
  توضیح اول؛
  دوست داشتم خدا را ببینم،همه را خدا دیدم.

  پاسخ
 234. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  نادانی چیست؟
  دانایی را درخود دیدن.
  توضیح اول؛
  اگر انسانی خود را درآن بداند،در جواب باید گفت درنادانی جزو اولین افراد است.

  پاسخ
 235. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  انسانی خود را دانای زمان بداند،در نادانی جزو اولین افراد است.

  پاسخ
 236. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق دربین مردم دهقان ترکمن،(در دست چاپ)،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  گونگداکی روشنم،یلدیزیم آیم گونم؛
  (سیدی،شاعری از کشورترکمنستان)
  ترجمه اول؛
  خورشید ،ماه ،ستاره و نور آسمان من هستی.
  ترجمه دوم؛
  زیبایی جهان من بودی.(ترجمه مفهومی)
  ترجمه سوم؛
  درجهان زیبای من هستی.(ترجمه مفهومی)

  پاسخ
 237. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  ترجمه چهارم؛
  زیباترین درجهان من هستی.(ترجمه مفهومی )
  ترجمه پنجم؛
  درجهان زیباترین هستی.(ترجمه مفهومی)

  پاسخ
 238. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق دربین مردم دهقان ترکمن،(در دست چاپ)،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  درد باشمدین آشیا.
  (سیدی،شاعری از کشور ترکمنستان)؛
  ترجمه اول؛
  درد عشق از من افزون است.
  ترجمه دوم؛
  درد عشق در توان من نیست.

  پاسخ
 239. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛(در دست چاپ)؛
  فکر چیست؟تفکر چیست؟
  فکر اندیشه است،تفکر اندیشیدن است.
  توضیح اول؛
  فکر مجرد است،تفکر مجرد بودن است،فکر خیال است،تفکر تخیل خیال است.
  توضیح دوم؛
  فکر عالم مجرد است،انسان با تفکر وارد عالم مجردات می شود.انسان با اندیشیدن از بعد جسمانی وارد بعد الهی می شود.

  پاسخ
 240. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح سوم؛
  فکر فرد است،تفکر مُفرد شدن است.

  پاسخ
 241. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی،(در دست چاپ)؛
  کلمات رویداد گذشته ای هستند ،که آینده را به تصویر می کِشَند.

  پاسخ
 242. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  قانون کلماتی است که می تواند نجات بخش باشد،همزمان جنایت کار،با کلمات زیبا نمی توان گرسنه ای را سیر کرد امّا می توان جهل را ازبین برد و فقر را ریشه کن کرد.

  پاسخ
 243. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  کلمات از قوانین حاکم برجهان پیروی می کنند.
  توضیح اول؛
  کلمات زمانی معنی می دهند که منطبق با جهان و قوانین حاکم برجهان باشد.

  پاسخ
 244. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی(در دست چاپ)؛
  کلمات انسانی را نمی کُشد،این انسان ها هستند با کلمات انسان های دیگر را می کُشند.هرچند ازنظر تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،اگر انسان بتواند انسان های دیگر را بکُشد،کلمات نیز کلمات دیگر را ازبین خواهد برد. کلمات کلمات دیگر می کُشد.

  پاسخ
 245. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه سیاست،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  (در دست چاپ)؛
  اعتراض بر حق نیست،هراعتقادی پیوسته در اعتراض، هر حکومتی پیوسته در اعتراض.
  توضیح اول؛
  چرا هر حکومتی پیوسته در اعتراض است؟
  هر حکومتی با اعمال خواسته و نخواسته ضد خود را پرورش می دهد،
  توضیح دوم؛
  چرا هر اعتقادی پیوسته در اعتراض است؟
  اختلاف قانون است،وانسان ها مختلف.

  پاسخ
 246. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه سیاست،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  (در دست چاپ)؛
  اعتراض بر حق نیست،اماهراعتقادی پیوسته در اعتراض،هر حکومتی پیوسته در اعتراض،

  پاسخ
 247. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  بارها گفته ام و دوباره گویم ناهنجاری های اجتماعی درسال های اخیر نسبت به دهه ۶۰و۷۰بیشتر و بیشتر شده است،شاید افرادی صمد بدراق نژاد را صریح اللهجه بدانند،اما بخاطر بسپارید زشتی با گفتن ازبین می رود و خوبی بانگفتن پایدار،در استان گلستان وسایر استان های کشور ایران از دختران دانشجو به عنوان کارگر جنسی استفاده می کنند،هر کاری با آنها انجام می دهند،ضرب وشتم می کنند،تجاوز می کنند،کارهای شنیع وغیر انسانی با آنها انجام می دهند،و آنان را به بیماری اخلاقی وایدز اخلاقی دچار می کنند،آنان قابل درمان نیستند،وتا پایان عمر رنج می برند،اگر ازدواج کنند درقاطبه طلاق می گیرند،این پیامد ناگوار اجتماعی بنیان های جامعه ایران یعنی خانواده ها را ازبین می برد،ما درآینده با جامعه بیمار از هرحیث مواجه خواهیم بود،ایدز اخلاقی و بیماری اخلاقی بیماری کوچکی نیست که قابل بحث نباشد،چاره چیست؟
  به دانشجویانی که در دانشگاه آزاد ازدواج می کنند،از طریق صندوق زندگی وام های سهل الوصول بدون بهره وکم بهره اختصاص یابد،شهریه دانشجویی آنان تا پایان مقاطع تحصیلی دانشگاهی درتمام سطوح تا ۵۰ درصد معاف گردد،به دانشجویان دانشگاه های دولتی با تعریف ردیف بودجه از طریق دولت محترم اعتبار جدیدی تحت عنوان اعتبار خانواده برای دانشجویان اختصاص یابد،بسیاری از مشکلات حل خواهد شد،اگر روزی مقام معظم رهبری را ببینم همه موارد را به صورت آشکار به ایشان خواهم گفت،به ایشان خواهم گفت در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در جامعه ایران با توجه به مخاطب بسیار آنان پدیده زشت وموهوم زنای محارم تبلیغ می شود،داماد خانه دنبال خواهر زن خود است، زن برادر دنبال برادر شوهر خود است،و مثال های دیگر،آیا موارد برشمرده مصادیق زنای محارم نیست،ازبین بردن بنیان های جامعه نیست،اگر زشتی بیان شود طرد می شود،نیکی بیان نشود نیکی می ماند،دردهای جامعه چنین است،افراد ی با واژه جامعه درحال گذار آن را توجیه می کنند،آیا برای گذار از همه چیز گذر باید کرد؟چرا صدا و سیمای جمهوری اسلامی با همه امور متناسب با پدیده جهانی شدن و همه گیر شدن علم که مرز تخیل و واقعیت را ازمیان برداشته شده است عمل نمی کند؟چرا هنوز آقایان سانسور گیوتین توقیف فیلم های هنرمندان ایرانی را در دست دارند؟آیا جامعه ایران سانسور را از سرنگذرانده است؟

  پاسخ
 248. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  بارها گفته ام و دوباره گویم،دنبال قهرمان بازی نیستم،اما به عنوان فعال علمی وفرهنگی دوباره گویم؛
  آیندگان به ما نگویند،بودند،دیدند،سکوت کردند…

  پاسخ
 249. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  پروژه انسان،جهان وریاضیات؛
  نظریه بحران،اساس این نظریه چنین است،اگر انسان با آلایندگی و عدم رعایت اصول اخلاقی و علمی درارتباط با استفاده از روش های بهبود یافته تولید از گرمایش آلودگی زیست محیطی جلوگیری ننماید،این بحران به انسان،طبیعت و همه جهان تسری می یابد،
  توضیح اول؛
  زمین،طبیعت،جهان؛
  آلودگی زیست محیطی بحران گرمایش زمین موجب ازبین رفتن گونه های جانوری،آتش سوزی جنگل ها ،خشک شدن دریا چه ها وتعقیرات اقلیمی را به همراه دارد.

  انسان؛
  آلودگی وگرمایش زمین نتایج وخیمی در جامعه انسانی درهمه کشور ها به همراه دارد،بیماری های پوستی،ریوی و اعصاب و روان و موارد دیگر از نتایج متقابل بحران آلودگی درجهان می باشد، این موضوع را با علم ریاضیات بررسی خواهیم نمود.

  ریاضیات؛
  از نظر علم ریاضی اگر انسان استفاده نادرست،از علم و تکنولوژی نماید،این رویداد باعث خواهد شد،علم ،طبیعت وجهان علیه انسان برخواهد آمد،اگر انسان پدیده های طبیعی را از بین ببرد،طبیعت نیز به انسان ها مجال زندگی نخواهد داد،
  این رویداد در علم ریاضی قاعده زنجیری نام دارد،
  قضیه قاعده زنجیری؛
  فرض کنیدyتابعی ازuاست که به صورت
  (y=f(u)تعریف شده است ،وDuy وجود دارد،ونیز فرض کنید،uتابعی ازxاست،که به صورت(u=g(xتعریف شده است،وDxuوجود دارد،دراین صورت،yتابعی ازxاست،وDxyوجود دارد وازرابطه زیر بدست می آید؛
  Dxy=Dxy×Dxu
  توضیح اول؛
  قانون بحران رویدادی است که درجهان،جوامع انسانی و علوم وجود دارد و فراتر از اعتبارات فرضی می باشد.
  توضیح دوم؛
  در ارگانیسم انسان درارتباط با فشار خون عدد های بحرانی ۱۲و۸ وجود دارد.
  توضیح چهارم؛
  در علوم ورزشی دربازی ها اگر نتیجه مساوی ویا اختلاف گل ها کمتر باشد،بازی عادی قلمداد می شود،اما نتایج گل ها با اختلاف دو رقمی مواجه شود،بحران در هدایت تیم وجود دارد.

  توضیح پنجم؛
  در علوم نظامی کشته های جنگ بسیار بالا باشد،در پیاده نمودن عملیات جنگی و تاکتیک های نظامی مشکل وجود دارد،درهرصورت بحران کشته های جنگی از سوی فرماندهان جنگ باید حل شود.ودراولویت قرار گیرد.
  توضیح پنجم؛
  نظریه بحران در علوم اقتصادی و حسابداری کاربرد دارد،عدد یک نشان دهنده تعادل می باشد،که هزینه ها ودرآمدها،و عرضه و تقاضا برابر است،پایین تر از عدد ۱،نقاط بحرانی می باشد، شرکت ها و عرضه کننده ها با زیان مواجه هستند

  پاسخ
 250. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح ششم؛
  نظریه بحران درهمه علوم صراحت دارد،اما در آکادمی علوم جهان اسلام،درکشور ایران،از آن به عنوان قانون بحران نام می بریم،

  پاسخ
 251. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح هشتم؛
  آیا بحران مستقل ازانسان،جهان وعلوم وجود دارد؟آیا بحران را انسان بوجود می آورد ویا اینکه درجهان به نسبت اعمال ما وجود دارد؟
  سوال هایی خواهند بود که موافقان و مخالفان قانون بحران از ما سوال خواهند نمود،اما بخاطر بسپارید،بحران درطیبعت،انسان و علوم وجود دارد،و دانشمندان ایرانی ،جهان اسلام وعلم با آن باید کنار بیایند

  پاسخ
 252. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح نهم؛
  جریان اصلی تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،درکشور ایران وجهان اسلام،چنین است،مابعدالطبیعه طبیعت است،وطبیعت مابعدالطبیعه است،و هیچ گونه ناسازگاری بین این دو وجود ندارد.

  پاسخ
 253. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛(در دست چاپ)؛
  غرور شکست است،و فروتنی پیروزی بود.

  پاسخ
 254. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی،عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  نظریه جهان هماهنگ؛
  اساسی ترین بحث دراین نظریه جهان مجموعه قوانینی است،که هماهنگ عمل می کند،با توجه به شرایط وحدت رویه دارد.

  پروژه انسان،جهان وریاضیات؛

  اگر چرخه هوشمند طبیعت مبنی براینکه در چرخه آب ها با ایجاد سدو منحرف نمودن آب های رودخانه ها از مسیر اصلی خود،در چرخه زندگی انسان ها و موجودات دریایی اختلال به وجود می آید،گرمایش زمین،خشک شدن دریا ها و دریا چه ها وازبین رفتن گونه های جانوری از آثار زیان بار ایجاد بی نظمی درنظم جهانی حاکم بر کره زمین می باشد.

  انسان؛
  طبق معادله dx=x+c
  اگر نظم حاکم بر جریان خون دربدن انسان قطع شود،ویا مسدود شود،ارگانیزم بدن فلج یا از کار می افتد،فرد حالت عادی نخواهد داشت،بیماری قلبی از انواع شایع آن می باشد،درمعادله dx=x+c،خون به مثابه x،دربدن به صورت حرکت مداوم حیات دارد،اگر خون حرکت نداشته باشد،پایان زندگی هر موجودی را رقم خواهد زد.

  ریاضیات؛
  درتابع بی نهایت،و حد های بینهایت،با فرض اینکه درهمه فضاها عدد وجود دارد،x به صورت چرخشی دائما درحال حرکت است.

  توضیح اول؛
  درعلم حسابداری واقتصاد اگر بین ساختار درآمد و هزینه هماهنگی وجود نداشته باشد،درتداوم فعالیت شرکت وخانوارها ابهام اساسی بوجود می آید،به طوری که تعهدات شرکت،از محل درآمدهای شرکت تهاتر نگردد،شرکتها نمی توانند ادامه فعالیت دهند.
  توضیح سوم؛
  در علوم نظامی اگر واحدهای تدارکات وپشتیبانی،جنگی،غذایی و پزشکی نتوانند با خط مقدم جبهه به صورت هماهنگ عمل کنند،واحدهای نظامی هر کشوری در مقابل نیروهای مهاجم با شکست مواجه می شود،قانون هماهنگی در علوم نظامی بسیار مهم وسرنوشت ساز است.
  توضیح چهارم؛
  در علوم ورزشی اگر در هدایت تیم،تیم درهمه موارد از هماهنگی برخوردارباشد تیم درمسابقات نتیجه خواهد گرفت،اگر تیم ورزشی از هماهنگی بهرمند نباشد،نتایج ضعیف ویا اینکه نتایج قابل قبول نخواهد گرفت.درنتیجه از گردونه مسابقات کنار خواهد رفت.

  پاسخ
 255. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح پنجم؛
  هر کاری درجهان یک بار اتفاق می افتد.

  پاسخ
 256. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح ششم؛
  خداوند کاری را دوبار انجام نمی دهد.

  پاسخ
 257. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح هفتم؛
  چرا جهان منظم است؟
  قوانین حاکم بر جهان هماهنگ عمل می کند،هماهنگی نظم ایجاد می کند،نظم نوعی هماهنگی است.

  پاسخ
 258. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  فلسفه بازی با کلمات نیست،اندیشیدن کلمات است.
  توضیح اول؛
  کلمات از قوانین حاکم برجهان پیروی می کنند.
  توضیح دوم؛
  جهان با کلمات انسانی شد، وانسان با کلمات جهانی

  پاسخ
 259. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دوست واقعی مردم دهقان ترکمن،مردم ایران و همه جهان هستم، چرا که معتقدم دوست واقعی کسی است که خودش دوست واقعی باشد.

  پاسخ
 260. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق دربین مردم دهقان ترکمن،انتشارات مختومقلی،(در دست چاپ)؛
  سن مانگا آوادان؛
  ترجمه اول؛
  تو برایم زیبا هستی.
  ترجمه دوم؛
  تو برایم زیباترین هستی.

  پاسخ
 261. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق دربین مردم دهقان ترکمن،انتشارات مختومقلی فراغی،(در دست چاپ)؛
  سن گورمکلی؛
  ترجمه اول؛
  تو زیبا هستی.

  پاسخ
 262. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق دربین مردم دهقان ترکمن،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دونیادا سن یانی یوق؛
  ترجمه اول؛
  درجهان مانندی نداری.
  ترجمه دوم؛
  همانندی نداری.

  پاسخ
 263. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛(در دست تالیف وچاپ)؛
  عشق،همه کلمات است.

  پاسخ
 264. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد؛انتشارات مختومقلی فراغی؛
  در وادی عقل ومعرفت هرقدر علم و آگاهی بیشتری داشته باشید،حکمت بیشتری بر شما گشوده می شود،
  توضیح اول؛
  اسرار بیشتری بر شما روشن خواهد شد،اسرار بیشتری از جهان را کشف خواهید کرد.

  پاسخ
 265. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح دوم؛
  دروادی عقل ومعرفت علم و آگاهی بیشتری داشته باشید،حقایق بیشتری از جهان هستی برشما گشوده خواهد شد.

  پاسخ
 266. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  همه علوم و قوانین حاکم برجهان در اعدد،
  0،1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،جریان دارد،ما بااین رابطه درکشور ایران ،منطقه ترکمن صحرا بیش از ۱۰۰۰،نظریه در رشته های فیزیک،ریاضی،اقتصاد،علوم ورزشی،علوم نظامی،علوم سیاسی،پزشکی،ادبیات وسایر رشته ها بیان نمودیم،مطلبی که می خواهم بگویم چنین است،اگر نکته ای از اعداد ۱،تا۱۰،به ذهن شما متبادر نمی شود ،بدانید دانش اندکی دارید.

  پاسخ
 267. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اقتصاد مکتب ایرانی،نظریه بهره وزمان؛
  اساسی ترین بحث دراین نظریه زمان موجب تحقق یافتن بهره می شود،با توجه به نرخ بهره هر قدربازه زمانی بیشتر باشد،،بهره بیشتری به بهره دهنده تعلق می گیرد.

  پاسخ
 268. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اقتصاد مکتب ایرانی؛نظریه بهره ورفاه؛
  اساسی ترین بحث دراین نظریه هرقدر درنظام اقتصادی بهره بیشتر باشد رفاه درآن جامعه کمتر است.

  پاسخ
 269. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اقتصاد مکتب ایرانی، نظریه بهره و پس انداز؛
  اساسی ترین بحث دراین نظریه هر قدر،دریک نظام اقتصادی بهره بیش تر باشد،پس انداز کمتر است.

  پاسخ
 270. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اقتصاد مکتب ایرانی،نظریه بهره واشتغال؛
  اساسی ترین بحث دراین نظریه دریک نظام اقتصادی هرقدر بهره بیشتر باشد،اشتغال کمتر است،بیکاری یکی از وجوه بارز اقتصاد بیمار وتورمی است.

  پاسخ
 271. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اقتصاد مکتب ایرانی،نظریه بهره وتورم؛
  اساسی ترین بحث دراین نظریه هرقدر دریک نظام اقتصادی بهره بیشتر باشد،قیمت ها بی ثبات وبا افزایش نرخ دستمزد،وبهای تولید خواهیم بود.

  پاسخ
 272. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اقتصاد مکتب ایرانی،نظریه بهره وپول؛
  اساسی ترین بحث دراین نظریه هر قدر بهره بیشتر باشد،پولی ملی ارزش کمتری دارد،هرقدر بهره درنظام اقتصادی کمتر باشد،پول ملی ارزش بیشتری خواهد داشت.

  پاسخ
 273. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اقتصاد مکتب ایرانی،نظریه ارزش وکار؛
  اساسی ترین بحث دراین نظریه،کار شما ارزش شما را نشان می دهد،کار شما شما را تبلیغ می کند،هرچند تبلیغ باعث ایجاد ارزش می شود،تولید هر کشوری هویت آن کشور است.

  پاسخ
 274. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اقتصاد مکتب ایرانی؛نظریه کار،ارزش وعلم؛
  هرقدر کار شما علمی باشد،هر قدر تولید شما از علم و تکنولوژی بهره مند باشد،دارای ارزش است،کار شما نسبت به هم پیشه گان دارای ارزش ریالی،و اقتصادی بیشتری است.

  پاسخ
 275. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی(در دست چاپ)؛
  نظریه چیست؟
  بینشی که درجهان،علوم و جوامع انسانی عینیت داشته باشد.

  پاسخ
 276. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛(در دست تالیف وچاپ)؛
  اهمیت نظریه چیست؟
  نظریه آنقدر مهم است،اگر اشتباه هم باشد،نظریه صحیح ودرست از آن قابل استخراج است،قابل استنباط است.

  پاسخ
 277. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق دربین مردم دهقان ترکمن،انتشارات مختومقلی فراغی؛(در دست تالیف وچاپ)؛
  گوزمده دوغ،یورگمده باد:
  ترجمه اول؛
  در چشمانم طلوع کن،ودرقلبم آرام گیر.
  ترجمه دوم؛
  در چشمانم طلوع کن،ودرقلبم غروب.
  ترجمه سوم؛چشم و دلم باش.(ترجمه مفهومی)

  پاسخ
 278. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  نظریه های فیزیک دانان مسلمان،نظریه جهان همگون،انتشارات مختومقلی فراغی؛(در دست تالیف وچاپ )؛مولف محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد؛
  نظریه جهان همگون:
  اساسی ترین بحث دراین نظریه،چهار مفهوم زمان،مکان،حرکت وانرژی به صورت همگون در همه جهان پراکنده شده اند،

  پاسخ
 279. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح اول؛
  اگر چهار مفهوم زمان،مکان،حرکت و انرژی همگون نبودند،قانون های طبیعت با توجه به شرایط یکسان عمل نمی کردند،اگر چهار مفهوم بنیادی جهان(زمان،مکان،حرکت و انرژی )همگون نبودند،جهان را آنگونه که هست نمی توانستیم ببینیم، از نظر فلسفی در آفرینش عدالت رعایت نمی شد،نمی توانستیم جهان را زیبا ببینیم.

  پاسخ
 280. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح دوم؛
  اگر بیکرانگی درجهان وجود دارد،فقط برای صمد بدراق نژاد بی کرانه نیست،برای همه بی کرانه است.به صورت همگون و یکنواخت با توجه به شرایط.

  پاسخ
 281. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح سوم؛
  آیاهمگونی درطبیعت وجود دارد؟
  بله ،اگر اعتدال بهاری وجود داشته باشد، در زمان معین اعتدال پاییزی وجود خواهد داشت،اگر انقلاب تابستانی وجود دارد بدانید انقلاب زمستانی درزمان معین وجود خواهد داشت،نتیجه می گیریم،چهار مفهوم بنیادی جهان،(زمان،مکان،حرکت وانرژی)درطبیعت به صورت هماهنگ ودرتناظر یک به یک قرار دارند،با توجه به تئوری اعداد،اولین تئوری بنیادی کشور ایران وجهان اسلام.

  پاسخ
 282. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح چهارم؛
  شاید افرادی به صمد بدراق نژاد بگویند،با توجه به قانون ضدیت،اگر جهان همگون باشد، ناهمگونی نیز وجود دارد؟بله ناهمگونی نیز وجود دارد،اگر حروف الفبای فارسی برای همه فارسی زبانان به صورت یکنواخت وجود داشته باشد،استفاده افراد از حروف فارسی همگون نخواهد بود،اما بخاطر بسپارید قوانین حاکم جهان در دستور زبان فارسی برای همه همگون است،اگر فردی فقط کلمه ر ،را هزار بار تکرار کند،هیچ واژه معنی داری به ذهن متبادر نمی شود،چرا؟چون صامت ر،فقط تکرار شده است،دوباره گویم درجهان تکرار وجود ندارد،اگر هزار بار حرف ر ،را تکرار کنید به خاطر اینکه قوانین حاکم برجهان رعایت نشده است،هیچ گونه معنی خارج از حرف ر،را نمی دهد،دستور زبان فارسی و همه زبان های دیگر زمانی معنی میدهد،که با قوانین حاکم برجهان مطابق باشد،علوم انسانی علوم جهانی است، و علوم جهانی علوم انسانی،جهان معنای مشترکی است که همه زبان ها با حروف خود،به یک معنی اشاره دارند،وآن وجود جهان است با همه وجودش.

  پاسخ
 283. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح پنجم؛
  اگر قوانین حاکم برجهان و معانی بنیادی(زمان،مکان،حرکت،وانرژی)به صورت یکسان وجود نداشت،جهان،علوم ،انسان و واژه ها دچار هرج ومرج می شد.

  پاسخ
 284. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح ششم؛
  وقتی به جهان نگاه می کنیم همه علوم را می بینیم،وقتی به علوم نگاه می کنیم،همه جهان را درآن می بینیم.وقتی به خودمان فکر می کنیم همه کتاب ها را ورق می زنیم،وقتی به کتاب ها نگاه می کنیم همه انسان ها را با کلمات می توانیم صدا بزنینم،به تماشا واداریم،وبا هم هم کلام شویم،وبه همه جهان عشق بورزیم، زیبایی را درهمه جا ببینیم حتی اگر زشت باشد،

  پاسخ
 285. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح هفتم؛
  آیا نظریه جهان همگون،درعلم شیمی کاربرد دارد؟
  بله،عدد اتمی گازها مانند اکسیژن درهمه جهان ۸ است، ممکن است،گاز اکسیژن درجهان به طور ناهمگون وجود داشته باشد،ولی از نظر عدد اتمی درهمه جهان همگون است،عدد اتمی عناصر درهمه جهان همگون است،مثلا عدد اتمی آهن ۲۶ است،این نسبت درهمه جهان همگون است،اما ممکن است سنگ آهن درهمه جهان به صورت یکنواخت وجود نداشته باشد.

  پاسخ
 286. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  از مرگِ برای حقیقت نترسید.
  توضیح اول؛
  برای حقیقت مرگ را درخود هزاران بار زنده کنید.

  پاسخ
 287. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح دوم؛
  برای حقیقت مرگ را درخود زنده کنید.

  پاسخ
 288. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  برای حقیقت زندگی کنید، از مرگِ بدون حقیقت بترسید،
  توضیح اول؛
  حقیقت درون ماست،با انجام هر گناهی این ابدیت را درخود خاموش نکنید،

  پاسخ
 289. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  فریادی بالاتر از فریاد برای حقیقت وجود ندارد،این جملات از خون شهیدان بالاتر است،خون شهید برای فریاد حقیقت است،
  توضیح اول؛
  معجزاتی بزرگ درکشور ایران،در منطقه ترکمن صحرا وجهان اسلام،برای همه زمان هااتفاق افتاد،اما در صدا و سیمای ایران هیچ گونه بازتاب نداشت،درتمام این سال ها صدا و سیما همه ارزش های انسانی و جهانی دین مبین اسلام را دربین همه مذاهب ایران ازبین برد،آفت دین دروغ است،صدا سیما با دروغ ما را نابود کرد،اگر این آقایان حاکم در جمهوری اسلامی به ما جوانان مسلمان اعتنا نکنند،ما نیز به شما احتیاجی نداریم،به صدا و سیمای آپارتاید مذهبی حاکم هیچ گونه اعتقادی نداریم،ما نیز هیچ گونه اعتقادی به این آقایان حاکم نداریم،هیچ وقت تحت هیچ شرایطی از گفتن حقیقت برای حقیقت ترسی ندارم،اگر درمقابل علم ودانش تمکین نکنند،درمقابل همه دنیای شما خواهیم ایستاد،مرگ با عزت،مرگ با حقیقت است،از هر راهی برای این آقایان گفتیم کار شما برای اداره کشور بیکار است،کار شما کارنیست،ما مردم ایران بیشترین غرامت را برای زندگی می پردازیم، کار برای زنده ماندن است،برای زندگی نیست،این آقایان حاکم برای ما زندگی نگذاشتند،زبان علم را نمی دانند،دوست را از دشمن تشخیص نمی دهند،افرادی بی هویت لاابالی هستند،کشتن برای ماندن ماندنی نیست،داومی ندارد ونخواهد داشت،این نوشته ها فروغ حقیقت برای ابدیت هست و خواهد بود،نه شما را می خواهم ونه شما را می دانم،

  پاسخ
 290. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح دوم؛
  نظریه هاوپروژه های بنیادی درجهان اسلام مطرح می شود،این آقایان حاکم در جمهوری اسلامی وصدا و سیمای مربوطه،هیچ گونه واکنشی ندارند،دراین زمینه خیلی بیکار هستند،این موارد را فقط آپارتاید مذهبی توجیه می کند،این آقایان بدانند،خداوند بهتر می داند رسالت خود را کجا قرار دهد.

  پاسخ
 291. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح سوم؛
  شاید افرادی از صمد بدراق نژاد ناراحت شوند،بخاطر بسپارید این آقایان حاکم،برای شنیدن حقیقت،کر،کور و لال هستند،دراین موضوع نمی اندیشند،این آقایان حاکم مسالمت آمیز نیستند،

  پاسخ
 292. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  آخرین نوشته ای که دراین سطر می نویسم چنین است؛ما درایران زندگی نمی کنیم،برای زنده ماندن تلاش می کنیم، خیلی آشکار به مردم دهقان ترکمن،مردم ایران وجهان اسلام می گویم،برای اینکه آماج تهمت نباشم بدانید،برای اینکه آبرویی برای مردم دهقان ترکمن،مردم ایران وجهان اسلام باشم، از هرگونه جانفشانی دریغ نخواهم نمود،اما بخاطر بسپارید،صمد بدراق نژاد با ایمان به خدا و رسول امین او چنین می گویم،هیچ اعتقادی به جمهوری اسلامی و رهبری این نظام و احزاب حاکم آن ندارم اما دشمنی با آنها را هم ندارم،ما با جمهوری اسلامی طرف نیستیم با آپارتاید مذهبی طرف هستیم،این آقایان حاکم در جمهوری اسلامی وصدا و سیمای مربوطه مقدس را تخریب می کنند،و تخریب را مقدس جلوه می دهند،این موضوع مرگ اندیشه هاست، مرگ ارزشهاست،مرگ نوامیس الهی در جامعه ایران و همه ملت هاست ،هدفی که دارم چنین است،علم و بحث را از نظام حاکم می خواهم جدا کنم،شریعت حقیقتی است برای وارد شدن در طریق حقیقت،در طریق معرفت،در طریق انسانیت،انسانیت ودیعتی است درانسانیت،ما با انسانیت ،انسان ها وجهان انسانی خواهیم ساخت حتی اگر انگشت شمار باشیم،عمل به انسانیت زنده نمودن انسانیت است،کینه کسی را دردل ندارم،حتی کینه ابلیس را،از هردوجهان آزادم،چهل ودوسال از خداوند عمر گرفتم،زندگی نکردم،اما برای زنده ماندن تلاش بسیار نمودم،اگر این آقایان حاکم در جمهوری اسلامی درتمام مراتب نظام به ما جوانان مسلمان احتیاجی نداشته باشند،ما آشکارا به آنها خواهیم گفت ما هم به شما احتیاجی نداریم، اگر آقایان حاکم برای اینجانب مشکل ایجاد کنند،به آنها خواهم گفت در خیابان های تهران،و روستاهای مردم دهقان ترکمن گدایی خواهم نمود،تا نور حقیقت ازشرارت وناپاکی ،مشعل حقیقت را روشن نکند، حقیقت نوری است که پاکی و نجابت رابه پاکی پاس می دارد،ودر دل زنده است،و میراث پیامبران را برای تشنگان حقیقت از آب معرفت سیراب می کند وبه آنها می گوید حقیقت زنده است،وزندگی برای حقیقت است.

  پاسخ
 293. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح اول؛
  بارها گفته ام و دوباره گویم،برای اینکه آماج تهمت ها،و کینه توزی ها نباشم،برای اینکه علم دربین مردم ایران به حیات خود ادامه دهد،با ایمان به خدا و رسول امین او می گویم،هیچ گونه اعتقادی به جمهوری اسلامی ندارم،دشمنی نیز با این آقایان حاکم نداریم.

  پاسخ
 294. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  هرانسانی،با عمل انسانی ،جهان انسانی را خود می سازد، درخود خواهد ساخت.

  پاسخ
 295. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  بارها گفته ام و دوباره گویم،بیش از۱۰۰۰نظریه در رشته های علوم پایه وسایر رشته ها مطرح نمودیم،با وجود اینکه اصحاب رسانه و تلوزیون آگاهی کامل از این موضوع داشتند،اما کوچکترین توجهی از طرف آقایان حاکم نشد،نظریه آنقدر مهم است تاجائیکه نظریه امروز تکنولوژی فرداست ،نظریه دیروز صنعت فرداست،

  پاسخ
 296. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه سیاست،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  در راه عدالت،ودر راه خدا،باشید،تنها نیستید،تنها نخواهی بود،هزاران هستید و هزاران نفر حامی وپشتیبان شما خواهند بود.

  پاسخ
 297. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  مطلبی که به ملت های مسلمان وجهان می خواهم بگویم چنین است، هزینه های تحقیق و توسعه برای احیای فرهنگ و تمدن اسلامی انجام گردید،همه مخارج آن را خودم هزینه نمودم با هزینه شخصی،اما این آقایان حاکم درکشور ایران به جای تشکر و قدردانی، خانواده ام را ازبین بردند،خانواده ام را نابود کردند،تهمت جنون و دیوانگی براینجانب وارد نمودند،با دروغ وتهمت،در راس این کارهای منزجر،کننده قضات مجرم استر آبادی(گرگان فعلی )قرار دارند،جهت احقاق حق به کمیسیون اصل ۹۰،مجلس شکایت نمودم،هیچ گونه رسیدگی انجام نیافت،با وجود اینکه وکیل داشتم،هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی از گفته خود مبنی براینکه رژیم حاکم درایران را قبول ندارم،رهبری را قبول ندارم،احزاب حاکم مانند اصول گرا و اصلاح طلب را قبول ندارم،پشیمان نیستم و نخواهم بود،خداوند بهترین حکم کنند ه است،و خواهد بود هر نظام حاکمی جوانان شجاع وصف شکن را اعدام نماید،کشتار نماید،ریشه های خودرا نابود می کند،نابودی خود را خود نابود می کند نابودی خودش را خودش رقم می زند،با شعله های جهل خودش را آتش می زند،آتشی که مانند ریگ های روان چشمی برای دیدن ودهانی برای حرف زدن برای آنان باقی نخواهد گذاشت،،به ظلم ظالمان مجالی نخواهیم داد،نه خواهیم گذاشت ونه خواهیم گذشت.

  پاسخ
 298. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  با کلمات نمی شود خدا را شناخت، با اندیشیدن درکلمات، می توان خدا را درهرکلمه ای شناخت.

  پاسخ
 299. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  شما را دوست دارم،چرا دروغ؟عاشقت هستم با مهربانی،بامحبت بودن خدا بودن است،با همه وسعتش.

  پاسخ
 300. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  معرفت دریایی بی پایان بود،ماهی دریای عشق
  زمانی سیراب می شود،آن را طلب کند،طالب و مطلوب یکی بود،هجران چه کار دارد؟

  پاسخ
 301. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  خداوند را با خداوند دیدم،اورا درخود دیدم،خود را دراو،دیدم .

  پاسخ
 302. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  افراد زیادی از صمد بدراق نژاد سوال نمودند چرا از جمهوری اسلامی و احزاب حاکم آن ناراحت هستید؟
  در جواب گفتم،پایان این داستان آغازی دراز دارد،زمانی که این مطلب را می نویسم،بدانید برای نوشتن حقیقت،دراین کشور پدر پسر را کشت،پسر پدر را کشت،بچه ۶ماهه بدون پدر جوان ۴۰ساله شد،دختر یک ساله بدون پدر، مادر یک خانواده شد،صمد بدراق نژاد با خانواده بی خانواده شد،مادر انتظار شهید، با مرگ بی منتظر آرام یافت،آن وقت آقایان کسی را که ح را از ،ر،تشخیص نمی دهد،وزیر اقتصاد می کنند ،وما باید به فکر زندگی نباشیم،به فکر زنده ماندن باشیم، با دلار ۵۰هزار تومانی،این آقایان دوست از دشمن نمی شناسند، کار دشمن دشمنی است،اما دشمن نیز در دشمنی دوست است.

  پاسخ
 303. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  این داستان بسیار قدیمی است که حقیقت به خون آغشته است،چه بسیار امت هایی که پیامبران خود را می کشتند.

  پاسخ
 304. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  نهنگ دریانوش اقیانوس معرفت،حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی (رضی الله عنه ورضوا عنه)؛برای مجاهدان راه حقیقت با خداوندی خدا،خداوندگاری را چنین سروده است؟

  ارجعی پای هر قلاش نیست.

  پاسخ
 305. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری انتشارات مختومقلی فراغی؛(در دست تالیف وچاپ)؛
  ((رنجاندن در طریق ما کافری است؛))؛
  توضیح اول؛
  همه انسان ها را دوست دارم،قبول نداشتن من قبول داشتن است،قبول نداشتن نیز نوعی قبول داشتن است،اما وقتی مردم و نسل جوان با فشارهای اقتصادی واجتماعی،جمال دین یعنی عرفان را قبول ندارند،وحکمت دین یعنی کلام را نمی پذیرند، ناراحت کننده است،امور فطری انکار شود،جامعه فرو خواهد ریخت،دوست واقعی همه انسان ها هستیم و خواهم بود،دوست واقعی کسی است که خود ش دوست واقعی باشد،عاشق واقعی کسی است که خودش عاشق واقعی باشد،

  پاسخ
 306. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی:(در دست تالیف وچاپ)؛
  برای تماشای خورشید حقیقت،از دریای خون باید گذشت،اگر مرد سفری پای ارادت بپوش،سرزمین معرفت خار آشنایی زیاد دارد.

  پاسخ
 307. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  عرفان جمال دین بود،کلام حکمت دین ببود.

  پاسخ
 308. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  چرا کشور ایران ویونان سرزمین علم وحکمت است؟
  برای حقیقت دراین کشورها خون های زیادی ریخته شده است،دریای معرفت از خون عاشقان موج می زند، تا امید ما به راستی نا امید نشود.

  پاسخ
 309. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  همه انسان ها را دوست دارم حتی کینه ابلیس را دردل ندارم،ابلیس در انجمن ملکوت شمع ایمان بود،تقدیر به معرفت او نخندید،رخسار حقیقت از خشم او براو برافروخته بود،غیر این بود و نبود ما نابود بود.

  پاسخ
 310. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  داستانی دیگر؛

  ابلیس در انجمن ملکوت شمع ایمان بود،تقدیر به معرفت اونخندید، سجده بر غیر صانع شرک بود.

  پاسخ
 311. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  آیا خداوند آغازی دارد؟
  آغاز بی آغاز است.
  توضیح اول؛
  جهان مانند انسان بود،انسان مانند خدا بود،خدا مانند همه خوبی ها بود،و خوبی ها بی مانند بود.
  توضیح دوم؛
  خوبی را نمی بینم درک می کنیم،اما نمی دانیم خُودِ خوبی چیست،همه جهان را درعمل خوب می توانیم بگنجانیم،خوبی را کجا بگنجانیم؟

  پاسخ
 312. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح سوم؛
  درذات او جز خوبی چیزی نیست،جز خوبی در ذات او چیزی نیست،قاعده خیر محض بودن حق تعالی.

  پاسخ
 313. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؟
  انسان انسانی نیست،انسان الهی است،
  توضیح دوم؛
  این آقایانی که انسانی بودن قرآن را مطرح می کنند بدانند انسان انسانی نیست،اگر انسان انسانی بود با حیوانات تفاوتی نداشت،

  پاسخ
 314. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح دوم؛
  قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم )؛
  خداوند انسان را به صورت خود بیافرید.
  توضیح سوم؛
  انسان غیب آشکار است.

  پاسخ
 315. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  هر کسی به شکلی نان می خورد، جَلّاد با کشتن انسان ها،دهقان با خون دل خوردن ها‌.

  پاسخ
 316. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه کلام تحلیلی،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  ابلیس(به معنای شیطان)عارف بود یا زاهد؟
  زاهد بود،اگر عارف بود جز خدا چیزی نمی دید.

  پاسخ
 317. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  شریعت برای حقیقت است،حقیقت با شریعت است.

  پاسخ
 318. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  چرا نماز می خوانیم؟
  ابلیس ما را یکتا پرست نمود.

  پاسخ
 319. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری انتشارات مختومقلی فراغی؛
  چرا نماز نمی خوانیم؟
  خود را نمی دانیم، خود را نمی خواهیم.

  پاسخ
 320. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  حقیقت حجاب ندارد،اما برای تماشای آن حجاب ها را باید کنار زد.

  پاسخ
 321. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  حقیقت بی پرده بود،اما پرده نشینی بود که برای دیدن آن پرده ها را باید درید.

  پاسخ
 322. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  دوستی برایم چنین گفت، انسان ها را چگونه می بینی؟
  در جواب گفتم،آنقدر عارف بودم خداوند را درهرصورت صورتی دیگر ببینم،آنان اهل کرامت بودند،گناهکار ما بودیم.

  پاسخ
 323. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  چرا اهل سنت وجماعت به سمت قبور متبرکه نماز می گزارند؟
  خداوند با صاحب قبور آسوده بود،خداوند با صاحب قبور آرمیده است، چشم،گوش ودل صاحب قبور بارگاه حق تعالی بود که درهمه حال در آنان درتجلی بود،صاحب قبور درهمه حال به خداوند راه یافته بودند،حقیقت را درخود می دیدند.وخود را در او می دیدند،

  پاسخ
 324. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  مردم اهل کرامت بودند،گناهکار ما بودیم،گناهکار ما هستیم،گناهکار بودن ما به حقیقت ما نزدیک است،دانستن،این نیز کرامت است،اگر به حقیقت برسی.

  پاسخ
 325. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  دوستی برایم چنین گفت چرا مردم دهقان ترکمن بعد از زیارت حضرت بایزید(رضی الله عنه ورضوا عنه) به او نماز می گزارند،مگر او خداست؟
  در جواب گفتم او خدای نبود،خدای در او بود.

  پاسخ
 326. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  چرا زیباترین عبارت ها،آهنگ ها واحساسات عمیق را عشق دربرمی گیرد؟
  اگر چشمان هر انسانی را تماشا کنیم آن را می بینیم،اگر زیباترین آهنگ را بشنویم،آن آهنگ با آن دلنواز است،اگر زیباترین شعر را بخوانیم درهراحساسی عشق با مهربانی به همه ما محبت می کند.

  پاسخ
 327. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  چرادرهرچشمی عشق زیباترین بود،چرا درهرآهنگی عشق دلنوازترین بود،چرا درهراحساسی عشق مهربان ترین بود؟
  عشق فلسفه آفرینش بود،و آفرینش جز زیبایی نبود.زیبایی وحدت هستی با خداوند بود،زیبایی با خداوند زیبا بود، اما نمی دانیم زیبایی چه چیز بود؟گاهی ندانستن زیباترین بود،ندانستن زیباترین دانستن بود.

  پاسخ
 328. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  نظریه معنا وآهنگ؛
  اساسی ترین بحث دراین نظریه هر قدر معنا عمیق باشد،آهنگ دلنشین ترین است،درجهان آهنگی زیباتر از عشق نیست،واحساسی بالاتر از احساسات عاشقانه نیست،عمیق ترین احساسات را درهمه ملل عشق و ماجرای عاشقانه درمی نوردد؛
  توضیح اول؛
  زمانی که دانشجو بودم جوان پاکی بودم، با نگاه دختران معصومانه غمگین می شدم،بانگاه به دختران معصومانه شرمگین می شدم،پاکی درهر انسانی عصمت گمشده بود،درآن زمان گم گشته گمشدگان بودم؛
  روزی دختری پرستار را دیدم،از علاقه خود به او گفتم،او به من گفتم دوباره مرا نرنجان نمی خواهم تورا ببینم،نخواستن او خواستنی بود که عشق را درمن درهمه زمان ها رسوا نمود تصنیفی برای او سرودم، تقدیر ازل سرنوشتی برای عشق پاک ما ننوشته بود،اما با عشق داستانی ازلی و ابدی برای آن نوشتم،احساس عاشقانه تقدیر را می شکند وبه او می خندد، اما با هزاران گریه،با هزاران آرزویی که عشق با نپیوستن ما را برای همیشه برای هم می داند،

  ای خنده بر لب
  بگشای قند سخن
  ای شهد شکر
  مستانه ببند
  بُستان ادب
  گر سخن خواهی بشنو
  ای آروزی آرزومندم
  بیا برچشمم نشین
  ای گلعذار برین
  بیا بر دل نشین
  ای عشق آتشین
  بر دل تو را الهی دانم
  با رنج تو از رنج آن نکاهم.

  پاسخ
 329. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  عشق به آن دختر پرستاری را،برای همیشه درخود باور دارم،این ماجرا ،را رمزی بین خود وخداوند ومی دانم،عاشق او نیستم،اما عاشقانه او را دوست دارم،چندانکه به تقدیری که سرنوشتی برای آن ننوشته بود بگویم با عشق برای همیشه به تو می خندم،با هزاران گریه وآرزو‌..

  پاسخ
 330. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری انتشارات مختومقلی فراغی؛مولف؛محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد؛

  عرفای بزرگ جهان اسلام به آرزویی بالاتر از عشق آرزومند بودند،داستان عاشقان درآن داستانی دیگر درهمه زمان ها خواهد بود؛سلطان عارفان حضرت بایزید(رضی الله عنه ورضوا عنه)در مقام محبت وفنا می گوید؟خواهم که نخواهم،با عشق به آفریدگار عشق آفریده را نمی خواهد،دراین واقعیت؛به تمنا هست،اما جز اوتمنایی ندارد.

  پاسخ
 331. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  آنانکه ره حقیقت رفته اند
  درهر دینی حق را جسته اند
  جز او دینی را نیافته اند
  آفرین براین بندگی دربندگی

  پاسخ
 332. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  آنانکه ره حقیقت رفته اند
  درهر دینی حق را جسته اند
  جز او دینی را نتا فده اند
  آفرین براین بندگی در بندگی

  پاسخ
 333. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح اول؛
  انسان درعالم کشف و شهود به مرحله ای می رسد بیان او شعر می شود،حتی گفتار محاوره اش.

  پاسخ
 334. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  شعرم تورا به شعر وا می دارد
  ای دلبری که در،دلبری دلبری

  پاسخ
 335. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  توضیح دوم؛
  اگر خدا را می خواهی ببینی،از خدا درخود گلایه کن،بگو چرا خدا در خوابم نمی آید،چرا خدا را نمی بینم،آرزوی تو بی آرزو نخواهد بود،چند وقتی دیگر او را درخود خواهی دید،درچشمنات به تماشا می آید،اگر اهل تماشا باشی و همه اوباشی.

  پاسخ
 336. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  دروغ را راست گفتن نیز از کرامت بود.

  پاسخ
 337. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  کرامت هرانسانی در سخن اونهفته است

  پاسخ
 338. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  اگر انسان های دنیا گرا مانند دنیا باشند، مانند خورشید گرما ببخشند بدون مزد،مثل زمین سخاوتمند باشندبدون چشم داشت،درشب تاریک همچون ماه باشند بدون اجرت،خداوند جزاین از آنها نمی خواهد واز آنان می گذرد.

  پاسخ
 339. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  بسیاری از دانسته ها را بدون دانستن آنها آنان را می دانیم،زبان انگلیسی را یاد می گیریم،همزمان با آن همه قوانین حاکم برجهان را درآن کاربردی می کنیم،بدون اینکه آگاهی کامل از همه قوانین حاکم بر جهان داشته باشیم.

  پاسخ
 340. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری، انتشارات مختومقلی فراغی؛
  اگر روزی معشوقه ام را ببینم به او خواهم گفت همه حرف های من به تو دروغ بود،جزاینکه بگویم دوستت ندارم،دوست نداشتنم همه دوست داشتنم بود،پرستش جز این نبود.

  پاسخ
 341. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه عرفان عملی ونظری،انتشارات مختومقلی فراغی:
  هرچه گفتم از عشق بود،هر چه کردم از جدایی بود.

  پاسخ
 342. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  سعادت یک فیلسوف درتعقل او پنهان،حیرَت عارف در سخن او آشکار.

  پاسخ
 343. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  دزس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  اندیشه مرزی ندارد،مرزها را از میان برمی دارد.
  توضیح اول؛
  به اندازه اندیشه های موجود،اندیشه های بالقوه وجود دارد از نظر علم ریاضی اندیشه ها نقطه انتهایی ندارند،در تئوری اعداد اولین تئوری بنیادی جهان اسلام،اعداد ماکزیمم ومینیمم مطلق ندارد،قلمرو اعداد برای هر ناظر بیرونی مشخص نیست،

  پاسخ
 344. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  نظریه های ریاضی دانان مسلمان،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  نظریه همسان سازی در تئوری اعداد؛
  اساسی ترین بحث دراین قضیه،مقدار درهرعددی به صورت همسان اضافه می شود،وهر مقداری در تئوری اعداد به صورت همسان کوچک و بزرگ می شود،این رویداد درهمه اعداد پیوسته وبرقرار است،
  همسانی تابعی ثابت در قلمرو همه اعداد می باشد،
  قضیه؛
  اگرfتابعی است که به ازای جمیع مقدارxدر بازه اعداد معین باشد،آنگاهf دربازه اعداددرمجموعه اعداد به خود مقدار می گیرد،مقدار گرفتن اعداد درهرمقداری تابعی ثابت است.

  پاسخ
 345. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  چرا مشتق هر عددی صفر است؟
  همه اعداد جلوه ای از عدد،۱،هستند،وعدد۱،از هیچ عددی اشتقاق نیافته است.
  1=1
  2=1+1
  3=1+1+1
  4=1+1+1+1
  5=1+1+1+1+1
  قضیه؛
  اگرcیک عدد ثابت باشد،وبرای هرxداشته باشیمf(x)=c،آنگاه داریم؛
  f(x)=0

  پاسخ
 346. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  آنانکه ره حقیقت رفته اند
  درهر دینی حق را جسته اند
  جز او دینی بر خود نتافته اند
  آفرین بر این بندگی دربندگی

  پاسخ
 347. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  شعرم تورا به شعری ماند
  ای دلبری دردلبری دلبری

  پاسخ
 348. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  افرادی که درترکمن صحرا،کشور ایران وجهان اسلام وجهان علم نوشته ها و مطالب اینجانب را دنبال می کنند،بدانند از نقطه نظر چارچوب های نظری این توانایی را داریم درهمه رشته های علمی می تواینم نظریه مطرح کنیم، بخاطر بسپارید سعی ما براین است،در علوم پایه و رشته های اصلی این کار مهم عملیاتی شود،چندانکه لا موفقیت پیش رفت،فقط آیندگان بدانند،برای احیای فرهنگ و تمدن اسلامی از جان،ومال و خانواده گذشتیم،تا به این مرحله برسیم،خداوند آگاه ترین به قلب و عمل ما بوده است و خواهد بود،همانا او برای ما بس است.

  پاسخ
 349. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  درس نامه تفکر فلسفی تحلیلی عقل واحد،انتشارات مختومقلی فراغی؛
  بشر زمانی پیشرفت کرد که تجربیات خود را ثبت نمود ودراختیار همگان قرار گرفت وعلم پدیده همه گیر شد.جهانی که می بینیم به گونه ای دیگر برای انسان ها رخ نمود.

  پاسخ
 350. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  ما درکشور ایران منظقه ترکمن صحرا بیش از ۱۰۰۰نظریه مطرح نمودیم اگر خداوند راهنما باشد.می توانیم هزاران نظریه دیگر درجهان علم مطرح کنیم،برای صلح ، دوستی و تفاهم بین ملت ها ازراه علم کمکی دیگر داشته باشیم،خداوند پشتیبان مومنان است.

  پاسخ
 351. محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد
  محمد عبدالصمد(صمد)بدراق نژاد گفته:

  اصول ۱۰۰گانه ایرانی درعلم حسابداری،اصل دهم بیان می دارد ارزش مالی منابع ومصارف یک شرکت هیچ گاه ازبین نمی رود،بلکه در سیستم پولی و مالی یک نظام اقتصادی در گردش می باشد.
  توضیح اول؛
  زمانی که شرکت اعم از انتفاعی وغیر انتفاعی با استفاده از آورده های نقدی و استقراض از سیستم پولی و مالی کشورتاسیس می‌گردد، در زمان فعالیت وبعد از انحلال، کلیه منابع ومصا رف بعد از مرحله تصفیه به سیستم پولی و مالی نظام اقتصادی حاکم عودت داد ه می شود،بنا به هر نحوی از انحاء.

  پاسخ